Atvadas no sākumskolas

29.maijā mūsu 4.a klases skolēni  teica atvadas sākumskolai. Tie bija svētki bērniem,vecākiem un skolotājiem.

Bērni paši bija rotājuši zāli svētkiem un sagatavojuši koncertu: dziedāja, skaitīja dzejoļus, priecēja ar nelieliem uzvedumiem no skolas ikdienas dzīves. Pēc svinīgā pasākuma Agneses mamma organizēja bērniem dažādas sporta spēles un rotaļas, bet Artūra vecmamma katram lika iejusties aktiera lomā. (Paldies Agneses mammai un Artūra vecmammai).

Ir pagājuši četri gadi kopš tā brīža,kad bērni nedroši un satraukti sāka skolas gaitas Madlienas vidusskolā. Tas nebija viegli, jo mēs katrs esam citāds, arī dzīves apstākļi citādi, nav divu vienādu. Daudz bija jāmācās atbalstīt vienam otru, iejusties katra īpašā situācijā.

Šobrīd bērni ir jau sekmīgi pabeiguši izglītības pirmo posmu un gatavi pamatizglītības iegūšanai.

Vēlam veiksmīgas turpmākās skolas gaitas!