Pirmā skolas diena 2018

Šogad 2018./2019. mācību gads Madlienas vidusskolā tika svinīgi ieskandināts 3. septembrī jaunatklātajā Madlienas brīvdabas estrādē „Ozolzīle”. Saulainajā un skaistajā svētku rītā pasākuma ieskaņā skolotāja Zinta Saulīte uzrunāja skolēnus, viņu vecākus, skolas darbiniekus: „Vēja spārniem aizsteigusies vasara – tik saulaina, karsta un mīļa. Ar Dziesmu svētku skaņām Mežaparka estrādē, ar tik daudziem pasākumiem, kas veltīti mūsu valsts simtgadei, ar lieliem un maziem darbiem, ar atpūtu un sevis palutināšanu. Taču, kad tuvojas septembris, atkal gaida skola, kurā virmo satikšanās prieks – ar klasesbiedriem, skolotājiem un draugiem.”

Sirsnīgi uzgavilējot, estrādē tika sagaidīti pirmklasnieki un divpadsmitie. Kā allaž Madlienas vidusskolā svinīgos pasākumos, arī šoreiz vienojāmies kopīgā Latvijas valsts himnas „Dievs, svētī Latviju!” dziedājumā. Spēka vārdus skolēniem, pedagogiem un vecākiem veltīja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis. Godinājām jaunos pedagogus – matemātikas skolotāju Ligitu Ridūzi, vizuālās mākslas skolotāju Andri Džigunu, logopēdi Viju Celmu, radioelektronikas pulciņa vadītāju Andri Miķelsonu un tautu deju skolotāju Danu Balodi.

Gandarīts par skolēnu individuālajiem sasniegumiem, direktors iepazīstināja ar valsts mēroga stipendiātu – 12. klases skolēnu Henriju Augšpulu. Akcentējot faktu, ka izglītība ar veiksmi iet roku rokā, Madlienas vidusskolas saimi uzrunāja Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš un skolas padomes pārstāvis Armands Praličs.

Šogad Madlienas vidusskolā mācības uzsāka 15 pirmklasnieki – Bērziņš Jānis Jēkabs, Birkenfelde Anete, Blumberga Līvija Estere, Deņisenko Eduards Marks, Dombrovska Evelīna Nika, Irbīte Līga, Jaunozoliņa Līva, Jaunozoliņš Otto, Kļaviņa Marta, Mača Elizabete, Pometeļina Arīna, Runcis Donats, Torbejeva Sanija, Trainis Kristers Aleksis, Treiģis Tomass. Audzinātāja ir Marina Dišereite. Katrs 1. klases skolēns saņēma dāvanu – „Sprīdīša ābeci”, skaistus balonus no 12. klases un ziedus no skolasbiedriem.

Madlienas vidusskola priecājas par katru skolēnu, kas ar čalām pieskandina gaiteņus un klases, jo ļoti ceram, ka visi uz skolu nākuši ar apņēmību cītīgi mācīties un uzzināt ko jaunu. Neparastāks skolas sākums šajā dienā bija mūsu 12. klasei, jo nākamais gads – ardievu laiks Madlienas vidusskolai, lai dotos tālāk un kāptu nebeidzamajā zinību kalnā. Svinīgajā pasākumā tika aktualizēta dzimtenes mīlestības, akcentējot, ka tēvzeme sākas ar ģimenes godāšanu, senču piemiņu, savu māju apziņu un latvisko tradīciju kopšanu. Šo mācību gadu veltīsim savai ģimenei, tās spēkam un stiprumam, un tā būs skaistākā dāvana mūsu Latvijas 100. dzimšanas dienā.

Zinību dienas svinīgo pasākumu noslēdza muzikāls sveiciens – dziesma „Vasara nebeigsies nekad”, to izpildīja 11. klases skolēni Ance Ikauniece un Emīls Smilškalns skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā.

Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, lai uzsāktu ko jaunu, lai mainītu ieradumus, lai izvirzītu augstākus mērķus. Negaidiet ne mirkli, neatlieciet uz rītdienu, bet dariet jau šodien! Esiet aktīvi un atraktīvi, esiet radoši un varoši, esiet darbīgi un atbildīgi! Atcerieties, ka dzīve ir tieši tik interesanta, cik paši mēs to veidojam! Skola – tās ir zvana skaņas, jautri smiekli un čalas, vēlme gudrības gūt un noderīgam savai Latvijai būt!