Skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora

„Lieldienas ir pavasara atnākšanas laiks. Brīdis, kad mostas daba un cilvēkos vairojas ticība. Skolēniem un viņu vecākiem tas ir laiks, kad mācību gada noslēgums jau pavisam tuvu un aizvien vairāk mūs piepilda saules gaismas dāvātais spēks un labi padarīta darba sajūta.” Šie ir vārdi no Madlienas vidusskolas direktora Edgara Viņķa pateicības to divdesmit 5.–12. klašu skolēnu vecākiem, kuru bērni šī mācību gada laikā guvuši izcilus sasniegumus mācību darbā.

Madlienas vidusskolā ir tradīcija – reizi gadā, šoreiz mirkli pirms Lieldienām, skolas direktors aicina uz pieņemšanu divdesmit to skolēnu vecākus un skolēnus, kuri ieguvuši pašus augstākos vidējās balles vērtējumus, šogad no 8,07 – 9,00. Gandarījums par to, ka tas ir viens no veidiem, kā jauniešus mudināt apzināties izglītības vērtību šobrīd un nākotnē. Pasākumā skolas direktors akcentēja, ka skolēna augstu sasniegumu gūšana ir katras ģimenes viena no prioritātēm un skolēnu vecāki ir patiess atbalsts saviem bērniem ikdienā. Pavasarīgus un sirsnīgus sveicienus un pateicības vārdus skolēnu vecākiem teica skolotājas Zinta Saulīte un Mārīte Karņicka. Veltījumu dzejā pauda 11. klases skolnieces Jogita Lazdiņa un Tince Mūrniece, savukārt muzikāli svecieni izskanēja no Emīla Manguļa un viņa kolēģiem.

Paldies par izciliem mācību sasniegumiem un kopā būšanu pasākumā Mārai Kļaviņai, Tijai Kačanovai, Paulai Trencei, Lindai Smilškalnei, Undīnei Dzenei, Alisei Trencei, Henrijam Augšpulam, Ivandai Gurinovičai, Martai Ramonai Graudiņai, Sonorai Sproģei, Laurai Krupskajai, Raimondam Baturam, Elīzai Tirzmalietei, Evelīnai Irbītei, Justīnei Mūrniecei, Mariko Vītoliņai, Ilutai Rubenei, Alisei Pētersonei, Harijam Jānim Pluģim, Raivim Andriksonam un skolēnu vecākiem.

Informāciju sagatavoja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis