Mācību ekskursija uz Ērgļiem

26. aprīlī 2. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Ērgļiem, lai apskatītu R. Blaumaņa mājas, kas izveidots kā muzejs “Braki”. Bērniem bija iespēja iepazīt kādas ēkas atrodas ap māju, izspēlēt pasaku “Velniņi” un uzzināt vēsturi par laiku, kad R. Blaumanis dzīvoja lauku sētā “Braki”.

Tālāk skolēni devās uz Madonu, kur iepazina saldumu pasauli. “Madonas karameles” bērnus iepazīstināja ar ražotnes darbu, parādot īsu video. Pēc tam bērniem pašiem bija iespēja kļūt par karameļu ražotājiem. Katrs izveidoja karameļu konfektes, izbaudīja grūto darbu, ko dara ražotne ikdienā.

Bērni arī apskatīja Latvijas augstāko virsotni Gaiziņkalnu. Devās augšā kalnā, lai pavērtos uz skaisto dabu no augšas.

Laiks lutināja, saulīte spīdēja un visi kopā varējām izbaudīt jauku dienu.