Madlienas vidusskolas skolēnu paveiktais pavasara talkās

Lielā Talka šogad notika 27. aprīlī, taču Madlienas vidusskolas skolēni čakli talkoja jau pirms tam – katra klase noteiktā dienā, kad kurai ērtāk un jaukāki laikapstākļi.

Tā kā jau sākusies tūrisma sezona, 1. un 3. klases skolēni sakopa Madlienas baznīcas apkārtni. Šī celtne ir kultūrvēsturisks objekts, kas ir iekļauts dažādos tūrisma ceļvežos. Liels paldies skolotājai Evijai Korovackai, kura bija labs palīgs un paraugs skolēniem. Prieks par bērnu čaklo strādāšanu.

2. klases skolēni līdzināja kurmju rakumus skolas apkārtnē. Ja ieraudzīja kādu papīru vai plastmasas izstrādājumu, nepagāja tam garām, bet pacēla un iemeta atkritumu konteinerā. Bērni darbu veica ar lielu prieku un sajūsmu.

4. klasei jau par tradīciju ir kļuvis katru gadu sakopt ceļu malas, kas ved uz skolu. Šogad Lielās Talkas moto bija „Ne tikai vākt, bet arī šķirot!”, ko skolēni veiksmīgi īstenoja.

5. klases skolēni čakli strādāja pie skolas apkārtnes sakopšanas – grāba lapas, lasīja zarus un sadzīves atkritumus piekalnē pie atklātā peldbaseina. Bija priecīgi par paveikto un labprāt teritorijas sakārtošanai veltītu vairāk laika.

6. klase sakopa piekalnīti starp skolu un baseinu. Arī 7. klase čakli darbojās pie piekalnītes sakopšanas. Kā jau katrā talkā – vieni lapas grāba, bet otri tās ar maisiem nesa prom. Lai darbs ritētu ātrāk, meitenes sacentās ar puišiem, kuri vairāk aiznesīs maisus ar īpašā veidā „pieblietētām” lapām. Protams, uzvarēja draudzība.

Arī 8. klase savu roku pielika, lai ap skolu viss būtu tīrs un sakopts. Darbs veicās ļoti labi un ātri, jo visiem bija priecīgs noskaņojums un nepieciešamie darbarīki – grābekļi un maisi. Skolēni rosīgi darbojās un nemaz nebaidījās, ka rokas netīras un apģērbs sasmērējies. Norādītajā teritorijā aiz estrādes ātri tika sagrābtas visas lapas un maisos aiznestas uz kaudzi.

9. klase talkoja aiz kalniņa pie estrādes. Bija jauks laiks, darbs ātri paveikts, un nekādu problēmu. Līdzās darbojās arī 10. klase, lai skolas apkārtne un parka teritorija būtu glīta un kārtīga.

11. klase devās uz Vēreni, lai sakoptu kapsētu. Talkošana Vērenē jau ir kļuvusi par tradīciju no 7. klases, kad par audzinātāju šai klasei kļuva Ilze Smilškalne. Patriotisku jūtu vadīta, skolotāja vēlas, lai tuvākā apkārtne ir tīra un sakopta. Ļoti daudz kapu kopiņu paliek nekoptas, jo nav vairs tuvinieku, kas to dara, tādēļ ir prieks, ka skolēni darbu veica ar lielu atbildību un rūpību.

12. klases audzēkņi kopā ar skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem devās talkot atpūtas kompleksā „Forsteri”. Tur viņus sagaidīja smaidīgā Linda Iraids, kura ierādīja darbus un bija pārsteigta par kuplo talkotāju pulku. Visi kopīgi grāba pērnā gada lapas, nolīdzināja daudzos kurmju rakumus, savāca nokritušos zarus un čiekurus. Pēc labi padarīta darba jaunieši atpūtās, izbaudīja burvīgos laikapstākļus, kuri īpaši lutināja, kā arī piknikoja, ēdot desiņas un citus labumus. Paldies Lindai par uzņemšanu, iespēju talkot un relaksēties atpūtas kompleksā „Forsteri”.

Paldies skolēniem par paveikto skolas apkārtnes un arī citu ievērojamu vietu sakopšanā. Paldies klašu audzinātājiem par atbalstu, uzmundrinājumu un darba mīlestības audzināšanu. Tikai kopā varam padarīt mūsu Latviju skaistu un tīru!

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte