Baltā galdauta svētki 2019

Baltā galdauta svētki Madlienas vidusskolā notika piektdien, 3. maijā. Pasākuma mērķis jau otro gadu ir kopības un latviskās identitātes sajūtas radīšana skolā, svinot valstiskas nozīmes svētkus un veicot labus darbus. Kā allaž, svētku ieskaņā vienojāmies valsts himnas „Dievs, svētī Latviju” dziedājumā. Muzikālo pavadījumu himnas skanējumam jau vairākus gadus nodrošina instrumentālās mūzikas pulciņa dalībnieki skolotāja Anda Bičevska vadībā. Pasākuma dalībnieki ar interesi ieklausījās arī skolas direktora uzrunā, kura apliecināja, kāpēc šodien esam pulcējušies kopā: „Lai tāpat kā visā Latvijā svinētu mūsu valsts otro dzimšanas dienu – 4. maiju, to dienu, kura pēc neatkarības atgūšanas 1990. gadā ļāva atkal sajust mūsu tautas nacionālo brīvību, spēcīgu pašapziņu un vienotību.”

Svētku svinīgās daļas turpinājumā piedāvājām latviskās dzīves ziņas stiprināšanu – pie mums ciemojās dziedošā un atraktīvā Kokneses folkloras kopa „Urgas” (vadītāja Ingūna Žogota), kas ar dziesmām, ar rotaļām un ar latviskām atziņām kuplināja mūsu pasākumu. Paldies viņiem! Svētkus turpinājām ar Madlienas vidusskolas kolektīva kopīga fotouzņēmuma – MVS – tapšanu skolas pagalmā, kas būs kā skaista un paliekoša vērtība no šiem latviskuma svētkiem. Neierastāk kā ikdienā šajā dienā bija klātas skolai pusdienas – kā jau paši svētki to paredz – pie baltiem galdautiem! Lielisks bija katras klases kopīgs PALDIES pavārītēm!

Praktiskajā nodarbē un labo darbu veikšanas uzdevumā skolas parkā tika uzstādīti 12 putnu būri – katrai klasei savs. Viss notika klases audzinātāju, skolas tehnisko darbinieku un vecāku vadībā. Par to liecini skaistie klašu fotouzņēmumi pirms un pēc būrīšu uzstādīšanas. Paldies visiem par piedalīšanos Baltā galdauta svētkos!