Olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāju cildināšana

9. maijā Madlienas vidusskolā svinīgā pasākumā tika sveikti starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un dažāda līmeņa sporta sacensību uzvarētāji. Skolas direktors Edgars Viņķis savā uzrunā skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem akcentēja audzēkņu izcilos mācību un sporta jomas sasniegumus, to nozīmi konkurētspējīgas sabiedrības veidošanā. Uzsverot 9. maiju kā īpašu dienu Latvijai Eiropas Savienības sastāvā, viņš aicināja jauniešus izmantot dotās iespējas savu nākotnes plānu īstenošanai.

Pasākuma gaitā direktors kā pirmos sveica un pasniedza skolas pateicības rakstus, Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes atzinības rakstus un diplomus mācību priekšmetu olimpiāžu laureātiem – Henrijam Augšpulam, Raimondam Baturam, Jogitai Lazdiņai, Annijai Augšpulei, Laurai Krupskajai, Lindai Smilškalnei, Alisei Trencei, Evelīnai Irbītei. Ar pateicības rakstu un suvenīriem ar skolas simboliku tika sveikti arī 5 veiksmīgākie šī gada sportisti – Iluta Rubene, Emīls Ernests Zvirbulis, Krists Reinards Zariņš, Elīna Vosveniece un Emīls Smilškalns. Pateicības vārdus izcilajiem skolēniem un viņu vecākiem veltīja arī Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, vēlot sasniegt vēl daudzus panākumus savā profesionālajā jomā, kuru dzīvē izvēlēsies. Atbilstoši saviem sasniegumiem skolēni no pagasta pārvaldes saņēma naudas balvas.

Tika sveikti arī novada un valsts konkursu uzvarētāji, kuri savas radošās spējas izcili parādījuši literārajos jaunrades darbos, tautas dziesmās un skatuves runās – Sandija Liepa, Aiga Rudzgaile, Heidija Rimša, Terēza Elza Rone, Anna Patrīcija Rone, Renārs Rainers Biezbārdis, Undīne Dzene, Tince Mūrniece, Elīna Vosveniece. Skolēnu augsto sasniegumu pamatā ir svarīgi, lai līdzās ir gudri un atsaucīgi skolotāji, kuri dalās ar savām profesionālajām zināšanām un pieredzi. Pateicības no skolas un pagasta pārvaldes saņēma pedagogi, kuri palīdzēja jauniešiem sagatavoties un piedalīties olimpiādēs, konkursos un sacensībās – Andris Džiguns, Vija Jēkabsone, Zinta Saulīte, Anita Jākobsone, Daiga Rosicka, Inta Oša, Daiga Zamarina, Iveta Mežajeva, Silvija Tutāne, Signe Kušnire, Dana Balode, Rita Pučekaite, Jevgēnijs Liepa un Vanda Kalniņa.

Paldies jaunajiem māksliniekiem solistiem, kuri ar muzikālo sveicienu priecēja pasākuma dalībniekus – Megijai Cinītei, Nikolai Markovskai, Robertam Baltacim, Patrikam Nikolajam Ozoliņam un viņu skolotājai Ivetai Mežajevai. Lai veiksme un izdošanās turpmākajos pārbaudījumos!