Karoga svētki Madlienas vidusskolā

„Karoga svētki ir svētki mums pašiem – atskaites punkts, kurā paskatīties pašiem uz sevi, gan godinot vietu, kurā dzīvojam, mācāmies, strādājam vai vienkārši cienām citus cilvēkus, gūstam zināšanas, jaunus spēkus, rodam mieru un harmoniju.” Tādiem vārdiem visu skolas kolektīvu 31. maijā uzrunāja 12. klases skolēni, svinīgi ienesot skolas karogu un nododot to 11. klasei. Ar skaistām dziesmām, priecīgu noskaņojumu un lieliskiem vēlējumiem Karoga svētkus kuplināja mūsu skolas vokāli instrumentālais ansamblis „Tikai runājiet” skolotājas Ivetas Mežajevas un apskaņotāja Mareka Liepas vadībā.

Skolēnus, pedagogus un visus klātesošos uzrunāja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, un, kā katru gadu, svinīgi tika sveikti 2018./2019. mācību gada paši sekmīgākie un veiksmīgākie skolēni. Zelta liecību saņēma sākumskolas skolēni – 2. klasē – Patrīcija Anna Rone, 3. klasē – Denīze Nora Dzene, 4. klasē – Terēza Elza Rone, 5. klasē – Tija Kačanova. Ogres novada pašvaldības naudas balvas 6.–7. klašu grupā saņēma 6.klases skolniece Paula Trence un 7. klases skolniece Undīne Dzene, 8.–9. klašu grupā 9. klases skolniece Mariko Vītoliņa.

Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone pasniedza Skolas padomes Gada balvu 12. klases skolniecei Māra Kļaviņai par sekmēs augstāko vidējo vērtējumu, savukārt Madlienas Uzņēmēju Gada balvu saņēma 12. klases skolniece Sonora Sproģe par augstāko sekmju kāpinājumu.

Kā katru gadu, aicinājām priekšplānā un suminājām visus tos skolēnus, kuriem sekmes bijušas tikai labas, teicamas un izcilas – vislabākie šajā mācību gadā bijuši: 5. klasē – Raivis Andriksons; Tija Kačanova; Harijs Jānis Pluģis; Sofija Rudņika; Marta Gulbe; Elīza Tirzmaliete. 6. klasē – Marta Ramona Graudiņa; Evelīna Irbīte; Justīne Mūrniece; Paula Trence. 7. klasē – Undīne Dzene; Alise Pētersone; Ieva Rābe. 8. klasē – Dāvis Saimons Jākobsons; Agija Masiule; Alise Trence. 9. klasē – Edgars Mežajevs; Krista Streile; Mariko Vītoliņa. 10. klasē – Elīza Rasma Bičevska; Ivanda Gurinoviča; Linda Smilškalne. 11. klasē – Annija Augšpule; Laura Krupskaja. 12.klasē – Henrijs Augšpuls; Raimonds Batura; Elvis Grāps; Māra Kļaviņa; Rainers Kriškāns; Sonora Sproģe.

Jauku pārsteigumu svinīgi paziņoja skolotāja Ligita Ridūze, ka, pateicoties sešu aktīvu un atsaucīgu skolēnu dalībai jauniešu izaugsmei piedāvātā programmā, Madlienas vidusskola iekļauta Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu sarakstā. Sertifikātu saņēma 10. klases skolniece Linda Smilškalne, 11. klases skolēni – Tince Mūrniece, Ance Ikauniece, Annija Augšpula, Laura Krupskaja un Verners Cilevičs.

Tāpat par aktīvu un enerģisku piedalīšanos ārpusklases darbā skolā daudzu gadu garumā mīļu paldies teicām topošajiem absolventiem, 12. klases skolēniem – Mārai Kļaviņai, Ketijai Povhai un Raimondam Baturam.

Saldas balvas un mūsu paldies tika pasniegts skolas interešu izglītības pulciņiem un kolektīvu vadītājiem! 1.–4. klašu korim, solistu un vokālo grupu pulciņam, vokāli instrumentālajai grupai „Tikai runājiet” un visu muzikālo kolektīvu vadītājai Ivetai Mežajevai; deju kolektīvam „ Lienīte” – 1.–2., 3.–5., 6.–8. klašu grupai un vadītājai Danai Balodei, kā arī koncertmeistarei Sarmītei Paeglei; instrumentālās mūzikas pulciņam un skolotājam Andim Bičevskim; mājturības pulciņam „Adatiņa” un skolotājai Ilzei Smilškalnei; floristikas pulciņam un skolotājai Ivetai Miķelsonei; radioelektronikas pulciņam un vadītājam Andrim Miķelsonam; skolēnu patriotiskās audzināšanas pulciņam un vadītājam Gunvaldim Kalvam; paldies 1.–3. klases sporta pulciņam „Mazie – ņiprie”; 5.–6., 7.–9. klases vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņiem; 4.–8., 9.–12. klases volejbola pulciņiem un skolotājai Ritai Pučekaitei; paldies teicām vidusskolas vieglatlētikas un basketbola pulciņam un skolotājam Jevgēņijam Liepam. Pasākumu vadīja 11. klases skolniece Tince Mūrniece, un 2018./2019. mācību gada pēdējo skolas dienu noslēdzām ar vārdiem: „Lai jaukas mums visiem vasaras brīvdienas, un tiksimies atkal Zinību dienā – 1. septembrī!”