Dzejas dienas Madlienas vidusskolā

Septembris ir dzejas mēnesis, jo tieši šajā laikā tiek svinēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena. Arī Madlienas vidusskolā visa mēneša garumā skolēni aktīvi pievērsās jaunradei. Tapa gan dzejoļi, gan literārās pasakas. Īpašo dzejas mēnesi noslēdza pasākums „Mans Kārlis Skalbe”.

2019. gads ir rakstnieka Kārļa Skalbes jubilejas gads. 7. novembrī viņam apritēs 140 gadi, tāpēc Dzejas dienu pasākums tika veltīts dižajam vecpiebaldzēnam. Kārlis Skalbe ir pasaku meistars, dzejnieks, skolotājs, pieredzējis politiķis un sabiedriskais darbinieks, viens no Latvijas valsts dibinātājiem, arī trimdinieks. Brīvības pieminekļa vārdi „Tēvzemei un brīvībai” ir rakstnieka Kārļa Skalbes ieteikti. Būtībā viss viņa mūžs ir bijis kā ziedojums Latvijas valstij, latviešu valodai un kultūrai.

Visu mēnesi katra klase iepazina Kārļa Skalbes personību un daiļradi. Tās iedvesmoti, skolēni veidoja priekšnesumus, ar kuriem iepazīstināja citus Dzejas dienu sarīkojumā „Mans Kārlis Skalbe”. Pasākuma programma bija ļoti daudzpusīga un interesanta. Katra klase rakstnieka daiļradi atspoguļoja citādi. Vidusskolēniem tika uzticēts sagatavot K. Skalbes dzīves gājuma aprakstu, kuru paši skolēni lasīja pasākuma gaitā, ievijot dažādos priekšnesumus. Ceturtā un piektā klase deklamēja K. Skalbes dzeju, savukārt astotā klase, rakstnieka dzejas iedvesmoti, veidoja prezentāciju par lietutiņu un lasīja savus sacerētos dzejoļus par šo tēmu. Skolēni radoši atspoguļoja arī rakstnieka literārās pasakas. Devītā klase izspēlēja visiem iemīļoto „Pasaku par vērdiņu”, sestā klase prezentēja pasaku „Meža māte”, iesaistot pašu sarakstīto dzeju, turpretim septītā klase dejā ietērpa Kārļa Skalbes pasaku „Garā pupa”. Īpašu noskaņu pasākumā radīja muzikālie priekšnesumi. Skolēni izpildīja Jāņa Lūsēna dziesmas „Gājēji” un „Kristāla meitiņa” ar Kārļa Skalbes vārdiem. Līdztekus priekšnesumiem varēja apskatīt vidusskolēnu sagatavoto prezentāciju ar zīmīgām Kārļa Skalbes ģimenes fotogrāfijām. Skolēniem skatītāju rindās bija uzdevums uzrakstīt rakstnieka CV uz iepriekš sagatavotām darba lapām. Visi piedalījās pasākuma tapšanā. Paši skolēni radīja sev skaistus svētkus, iepazīstot latviešu literatūras sapņotāju un klusuma burvi. Šis Dzejas dienu pasākums „Mans Kārlis Skalbe” atklāja rakstnieka daiļrades nokrāsu un vēstījumu – vairot pasaulē labo un saskatīt cilvēcīgo!

Justīne Linde