ES programmēšanas nedēļa (#CodeWeek)

ES programmēšanas nedēļas virsuzdevums ir rosināt skolēnu interesi par programmēšanu. Programmēšana ir veids, kā attīstīt domāšanu, stiprināt problēmu risināšanas prasmes un palīdzēt izprast apkārt notiekošo lietu kārtību un dažādos procesus, kā arī lieliska nodarbe skaitļošanas tipa domāšanas spēju attīstībai.

Visu septembri un oktobri 3. klases skolēni, kuri jau trešo gadu apgūst datoriku, iepazinās ar programmēšanu bez datora, kā arī apguva pirmos soļus programmēšanā CODE vidē, tādējādi atbalstot #CodeWeek projektu. Sarežģītās lietas tika iepazītas arī ar spēļu palīdzību, kas, protams, guva lielu atsaucību. Cerams, ka kāds no šiem zinātkārajiem bērniem nākotnē kļūs par veiksmīgu programmētāju.

Datorikas skolotāja Signe Kušnire