Pa dejas ceļu laime iet

21. februārī Madlienas vidusskolā tika aizvadīts deju kolektīvu sadancis “Pa dejas ceļu laime iet”, uz kuru  deju kolektīvs “Lienīte” bija aicinājis ciemos tautas deju kolektīvu  “Atvars” (1.-4. kl.) no Jaunjelgavas vidusskolas (vadītāja Inese Ermansone), 4.-6. kl. dejotājus no Seces (vadītāja Inese Ermansone), “Spolītes” (3.-4. un 5.-6. kl.) no Ikšķiles (vadītāja Gundega Spūle), “Zeltupīti” (4.-6.un 7.-9. kl.) no Ķeipenes, (vadītāja Agnese Lepse), tautas deju kolektīvu “Dzērve” (3. un 4.kl.) no Olaines ( vadītāja Aija Freimane), “Bitītes” no Lauberes (vadītāja Inese Putroma), “Upīti” un “Straujupi” no Tīnūžiem (vadītājs Didzis Apsītis), un, protams, koncertā piedalījās paši mājinieki -“Lienīte” no Madlienas- 1.-2. kl., 3.-4. kl., 5.-9. kl. (vadītāja Dana Balode). Pavisam kopā bija ap 240 dejotāju, kas skatītājus priecēja ar 23 dejām.

Paldies dejotājiem un viņu vadītājiem, skolotājai Ivetai Mežajevai par muzikālajiem priekšnesumiem. Paldies deju kolektīviem par deju svētkiem pie mums Madlienā.

Pēc  koncerta bērni devās uz sporta zāli, kur savus spēkus pārbaudīja virves vilkšanā. Tas bija jautrs un aizraujošs piedzīvojums. Paldies komandām un līdzjutējiem, kā arī  skolotājai Ritai Pučekaitei un viņas palīgiem.

Runā, ka pilnīgai laimei cilvēkam ir nepieciešamas tikai dažas lietas: kāds, kuru mīlēt, darbs, ko darīt, un kaut kas, uz ko cerēt. Deja mums palīdz saprast, kas mēs pa īstam esam!

Dana Balode