Par fiziskajām aktivitātēm ārkārtējās situācijas laikā

Atļautas individuālas fiziskās aktivitātes, pulcējoties ārtelpu sporta norišu vietās (stadionos, sporta laukumos, motosporta trasēs, āra peldbaseinos, citās ārtelpu sporta bāzēs un atklātās ūdenstilpnēs) veselības saglabāšanai un uzlabošanai, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1. Fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance. Minētie nosacījumi par savstarpējo distanci neattiecas uz vienā mājsaimniecībā dzīvojošām personām, kā arī vecāku un viņa nepilngadīgiem bērniem (ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā).

2. Fiziskajās aktivitātēs neiesaistās personas vecumā zem 7 gadiem, savukārt personas vecumā virs 65 gadiem, personas ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, smagas sirds asinsvadu sistēmas slimības), kā arī personas ar imūndeficītu, atrodoties sporta norišu vietās atrodas ievērojot īpašus piesardzības pasākumus, piemēram izvairīties no ārtelpu sporta norišu vietu apmeklējuma, kad tur ir liels cilvēku pieplūdums.

3. Nav pieļaujama cita ar konkrēto fizisko aktivitāšu norisi nesaistīta pulcēšanās ārtelpu sporta norises vietā un pie tās.

4. Sporta norišu vietās neatrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

5. Fizisko aktivitāšu norisei tiek izmantots personīgais inventārs. Ja tiek izmantots citai personai piederošs inventārs, tad pirms inventāra nodošanas citai personai un pirms fizisko aktivitāšu norises uzsākšanas veicama tā dezinfekcija.

6. Ārtelpu sporta norises vietā nav pieļaujama koplietošanas dzēriena vai uzkodu vietu organizēšana.

Nosacījumi attiecināmi uz nodarbošanos ar sporta veidiem, kuros nav fizisks kontakts starp personām, tai skaitā arī sporta veidiem, kuros ir iesaistītas divas personas (piemēram, badmintons, teniss, galda teniss).

Aizliegta nodarbošanās ārtelpu sporta norišu vietās ar sporta veidiem, kuros ir fizisks kontakts starp personām (piemēram, cīņas sporta veidi, komandu sporta spēles, u.tml.).