Madlienas pagastā ir atklāts bērnu aktīvās atpūtas laukums

2019. gada sākumā, atsaucoties uz Lielrīgas reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes un publisko un privāto partnerību biedrības „Zied zeme” izsludināto projektu iesniegumu konkursu par ES finansējuma piesaistīšanu rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, nodibinājums „Ogres novada attīstības fonds „Odivi”” sagatavoja projekta iesniegumu un dokumentāciju, kā arī diskusijā pierādīja, ka Madlienas pagastā ir nepietiekamā skaitā bēniem domātu aktīvās atpūtas laukumu. Iegūstot publisko finansējumu EUR 8830,70 no Eiropas struktūrfondiem un līdzfinansējumu EUR 1496,75 no Ogres novada pašvaldības, šā gada 2. septembrī tika atklāts bērnu laukums, piedaloties sākumskolas skolēniem ar jautrām dziesmām un izskanot pateicības vārdiem Madlienas pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Siliņam, pagasta pārvaldes komunālā uzņēmuma vadītājam Ojāram Atslēdziņam par uzņēmuma finansiālu atbalstu smilšu seguma ieklāšanā bērnu laukuma konstrukciju izvietošanai, arhitektei Indrai Reiterei par būvniecības ieceres risinājumu, Madlienas vidusskolas sekretārei Valentīnai Malnačai par atbalstu dokumentācijas sagatavošanā, vidusskolas direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Valdim Kušniram par palīdzību saimniecisko jautājumu risināšanā. Bērnu laukums ir papildināts ar soliņiem, informācijas stendu un atkritumu urnu. Paredzēts bērniem no 3 līdz 10 gadu vecumam, ekspluatācijā drošs un vecumposmam atbilstošs. Iekārtas uzstādīja SIA „Ksil Baltic”. Atklāšanā piedalījās publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” pārstāve Linda Cīrule, kura uzsvēra, ka vēlme aktīvi darboties ir pašu madlieniešu rokās un priecē rezultāts.

Šobrīd bērnu laukums ir izveidots, atklāts un drošs lietošanai. Īpaši gaidītas jaunās māmiņas ar bērniem. Tomēr atceramies, ka būtiski ir ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Nodibinājuma „Ogres novada attīstības fonds „Odivi””
valdes priekšsēdētājs Edgars Viņķis