Skolotāju diena 2020

Šī gada 2. oktobrī Madlienas vidusskolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Šogad drošības apsvērumu dēļ bija citādāk, bet tikpat sirsnīgi un skaisti. 12. klases un pārējo klašu skolēni sagaidīja skolotājus ārpusē pie skolas, tika veltīti pateicības vārdi par ieguldīto darbu, novēlēta enerģija un pacietība arī turpmāk, kā arī skaļi uzgavilēts. 12. klases skolēni bija pacentušies un katram skolotājam dāvāja ziedu pušķi. Īpašu paldies ir jāsaka Gunai Brīvulei, kas palīdzēja sagatavot apsveikumu ārpusē pie skolas. Skolotājiem tika organizēta ekskursija uz Jumpravas sidra darītavu “Mr. Plūme”. Pedagogiem bija interesanta ekskursija, kur tika pastāstīts par darītavu un to, kā top sidrs un citi dzērieni, kā arī bija neliela degustācija.

Skolotājiem patika, sejas rotāja plaši smaidi par sagādātajiem svētkiem. Skolotājiem vēlam, lai ik katru dienu vienmēr pavada neizsīkstoša enerģija, bērnu čalas un pozitīvas emocijas.