Jaunas zināšanas izglītības pārmaiņām

Erasmus + KA1 projekta „Jaunas zināšanas izglītības pārmaiņām” aktivitāte Somijā

Iepazīties ar Somijas skolu pieredzi ir motivēts mērķis, jo arī pašiem kursu dalībniekiem ir laba pieredze kursu tēmā: Izglītība ilgtspējībai: kā mēs visi kopā varam saglabāt planētu Zemi. („SUSTAINABILITY EDUCATION – HOW CAN WE SAVE THE PLANET EARTH TOGETHER?”)

Ko Somijā dara citādi, ja sasniedz labākus mācību rezultātus skolēnu izpratnē par vidi?

Kursu programma deva ieskatu, kā praktiski ikdienas darbā veido ilgtspējīgas attīstības izpratni. Kā mācīt skolēniem saskatīt vides problēmas un iesaistīt tos problēmu risināšanā? Ko var darīt tieši skolas vidē, lai veicinātu ilgtspējību? Ko nozīmē rūpēties par savas mājas, savas valsts un Zemes nākotni?

Sīkāka iepazīšanās ar divu skolu darbu notika sestdienā un svētdienā, jo drošiba ir svarīga. Vidusskola, kurā mācās 10.-12.klases skolēni, bija kursu vadītāja skola un, iespējams, labākā vidusskola Joensu pilsētā. Ap 300 skolēnu un tiek uzskatīts, ka tas ir daudz. Labi renovēta 20.gs. sākuma ēka savienojumā ar modernu piebūvi veido atturīgi individuālu un funkcionālu mācību vidi. Skolas labais līmenis tiek nodrošināts ne tikai ar daudzveidīgajiem mācību materiāliem, bet arī ar to izglītības filosofiju, kas veido izglītības prestižu un ievērību ne tikai savā valstī, bet arī Eiropā. Tā ir uzticēšanās – vecāki uzticas skolai, pedagogi uzticas skolēniem, administrācija uzticas skolotājiem un valsts uzticas savām skolām.

Bet vidusskolēnu daudzie testi gada laikā ir ļoti nopietni, dažādos priekšmetos un katrā vidusskolas klasē, pamatā e-vidē un vidēji 4 līdz 5 stundas gari. Uzticība jāttaisno!

Otrajā skolā mācās 7. – 9. klases skolēni un te bija plaši nodrošināta speciālā izglītība, kas paredz atbalstu bērniem ar dažādām problēmām gan mazās grupās, gan individuāli. Problēmu bērns nav vienkārši viens no 20, bet viņa problēmas palīdz risināt speciālisti.

Izglītībai par ilgtspējību Somijas izglītības standartā ir septiņi mērķi, bet tie nav atsevišķi priekšmeti, tos īsteno ikviens skolotājs. Katram gadam skolas izstrādā darbības programmu un apmeklētajās skolās darbojās šādi virzieni:
• Enerģijas taupīšana, ko nodrošina automātiska gaismas ieslēgšanās, ja telpā ienāk cilvēki
• Atkritumu šķirošana ar visur skolā ērti izvietotiem konteineriem
• Pāreja uz e-grāmatām
• Veģetārā ēdienkarte vienu dienu nedēļā
• Līdzdalība starptautiskajos vides projektos (ENO, Ekoskolas)

Joensu Vēstures muzejs un Koli nacionālais parks ir mācību partneri reģiona skolām, nodrošinot gan ekskursijas, gan pētniecisko darbu. Koli nacionālais parks piedāvā daudzveidīgas āra nodarbības visos gadalaikos.

Kursu dalībniekiem bija iespēja pašiem izspēlēt orientēšanās spēli seppo.io pa Joensu pilsētu, izmantojot mobilās tehnoloģijas, un ar Kahoot! palīdzību pārbaudīt, cik daudz esam uzzinājuši par Somiju.

Somija ir ideāla vieta sadarbībai izglītībā, jo arī mūsu skolotājiem ir daudz labas pieredzes, ar ko tad varējām padalīties. Tikai nevajag salīdzināt Latvijas un Somijas valsts izglītības politiku, tur gan mūs šķir gaismas gads…

Erasmus + projekta koordinatore: Ligita Ridūze