Lāčplēša diena

11. novembris Latvijā ir noteikta kā atceres diena – Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena jeb Lāčplēša diena. Lāčplēsis ir tēls, kas simbolizē cilvēka drošsirdību, aizstāvot tēvzemi no ienaidnieka.
Madlienas vidusskolas 4., 5. un 6. klase katra savā stundā 11. novembrī devās uz Madlienas kapu kalniņa piemiņas vietu, kas izveidota par godu Latvijas brīvības cīņās kritušajiem madlieniešiem. Skolēni nolika ziedus, ieturēja klusuma brīdi un aizdedza svecītes. Bērni uzmanīgi un cieņpilni klausījās skolotāju stāstījumos par Lāčplēša dienu un Latvijas karavīru brīvības cīņām. Vairāki skolēni deklamēja dzejoļus, visi kopīgi vienojās valsts himnā “Dievs, svētī Latviju”, kā arī dziedāja strēlnieku dziesmas.

Pēc šādiem kopā pavadītiem piemiņas brīžiem skolēnos gadu gaitā izveidojas patiesa izpratne par vēstures notikumiem, kā arī atziņa, ka, neskatoties uz lieliem šķēršļiem vai pārspēku, ja vien ir mērķis, vēlme un sapņi, kurus īstenot, tad cilvēks var visu.