Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2020” noslēguma pasākums

Jau otro gadu Madlienas vidusskolas 7. klases skolēni piedalījās konkursā „Mūsu mazais pārgājiens.” Šogad konkursa moto bija „Atceries, izzini un pilnveidojies, veicinot Latvijas attīstību un izaugsmi”.

Lai piedalītos konkursā, bija jāveic literatūras un citu informācijas avotu izpēte par kultūrvēsturisko notikumu mijiedarbību ar meža nozari, jādodas izpētes pārgājienā vai ekskursijā. Pēc tam jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot to ar literatūras un citu informācijas avotu izpētē iegūto informāciju, kā arī ar vizuālo informāciju – zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c. Bija jāsagatavo arī 10–20 s garš konkursa dalībnieku vizītkarte un 3–5 minūšu garš video pieteikums par projekta norises gaitu, tajā iekļaujot arī fragmentu no pārgājiena vai ekskursijas.

7. klases skolēni veidoja darbu „Koku stādījumi – Madlienas kultūrvēstures liecinieki.”

Katram pagastam ir kas īpašs. Madliena ir īpaša ar savu kultūrvēsturi, cilvēkiem un dabu.

Sabiedrības vēsturiskā attīstība Latvijas teritorijā vienmēr ir gājusi kopsolī ar meža nozari. Tāpēc ir saprotams, kāpēc koki ir visu laikmetu liecinieki, jo koku mūžs ievērojami pārsniedz cilvēka mūžu. Mūsu kultūrvēsturē vienmēr ir bijušas koka mājas, koka izstrādājumi kā sadzīves priekšmeti, darba rīki, mēbeles un meži kā eksistences avots dažādās nozīmēs.

No daudzajām iespējām pētīt kokus kā kultūrvēstures notikumu lieciniekus, mēs izvēlējāmies apzināt dažādus koku stādījumu veidus Madlienā un visā Madlienas pagasta teritorijā.

Atbilstoši konkursa moto:
– mēs pētījām tos stādījumus, kas saglabājušies no senākās vēstures Madlienas teritorijā līdz pat mūsdienām
– noskaidrojām dažādo stādījumu saistību ar kultūrvēstures notikumiem gan lasot literatūras avotus, gan ejot vairākos pārgājienos, gan runājot ar cilvēkiem
– izspēlējām arī mobilo orientēšanās spēli, kurā nostiprinājām un pārbaudījām savas zināšanas par Madlienas kultūrvēsturi
– pilnveidojām prasmes novada vēstures pētīšanā un savākto materiālu noformēšanā.

Mūsu pētījums par Madlienas koku stādījumiem aptver plašu laika posmu no 18. gadsimta, kad apstādījumi laukos, galvenokārt, saistās ar muižu attīstību, līdz 2020. gada rudenim, kad paši projekta dalībnieki papildināja skolas apstādījumus, stādot liepu aleju, un ierakstīja jaunu rindu Madlienas kultūrvēsturē.

Lai sagatavotu šī projekta darbu, devāmies divos pārgājienos, izspēlējām mobilo orientēšanās spēli, kurā bija iekļauti visi mūsu darbā aprakstītie kultūrvides objekti, pie tam daži no mums kopā ar saviem vecākiem izstaigāja gan Vērenes ozolu aleju, skaitot veselos un nokaltušos ozolu, gan arī Brencēna ozolu ceļu.

Ieguldītais darbs vainagojās ar panākumiem. 9.12.2020. tiešsaistes pasākumā uzzinājām, ka konkursā esam ieguvuši godpilno 3. vietu un naudas balvu no Zemkopības ministrijas turējumā esošā Meža attīstības fonda 300 euro vērtībā ekskursijas nodrošināšanai pa Latviju.

Paldies maniem brīnišķīgajiem jauniešiem par vēlmi darboties, viņu vecākiem par sapratni un atbalstu. Īpašs paldies Nikolas vecākiem par darbu pie video veidošanas un arī Marekam Liepam par atbalstu tehnisku problēmu atrisināšanā.

7. klases audzinātāja Ligita Ridūze