Izglītība un jauniešu nodarbinātība: kas mums nepieciešams mūsu nākotnei

EUROSCOLA tiešsaistē: “Izglītība un jauniešu nodarbinātība: kas mums nepieciešams mūsu nākotnei.”

2020. gada 14. decembrī jaunieši no visas Eiropas iejūtas Eiropas Parlamenta deputātu ādā online vidē. Parasti Euroscola norisinās klātienē Strasbūrā, taču šobrīd pandēmijas laikā – tiešsaistē!
Euroscola pasākumā piedalījās arī jaunieši no Latvijas – no Madlienas vidusskolas un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas.

Madlienas vidusskolu pārstāvēja EP Vēstnieku skolas dalībnieki Arita Semjonova, Ance un Voldemārs Augšpuļi, Anna un Marija Uļjanes.

Euroscola pasākuma tēma – “Izglītība un jauniešu nodarbinātība: kas mums nepieciešams mūsu nākotnei.”

Uzrunu jauniešiem teica EP prezidents Dāvids Maria Sassoli. Tad ap 3000 jauniešu no 64 skolām dažādās ES valstīs sekoja līdzi diskusijai, uzdeva jautājumus un izteica savu attieksmi pret izvirzītajām problēmām. Diskusijas pirmajā daļā uz jauniešu jautājumiem atbildēja EP viceprezidents Rainer Wieland.

Jautājumi, galvenokārt, bija par Eiropas darba tirgu un jauniešu iespējām tajā. Viceprezidents daudzkārt uzsvēra to, ka Eiropas dalībvalstu darba tirgus ir atvērts un ļoti mainīgs. Tas prasa no jauniešiem labu izglītību, daudzveidīgas prasmes un spēju elastīgi sekot līdzi izmaiņām Eiropas nodarbinātības vidē. .Jaunieši uzdeva jautājumus par nodarbinātības garantijām un iespējām, ko atbalsta ES politika.

Otrajā daļā uz jautājumiem atbildēja EP Nodarbinātības sektora pārstāve Petruci Mina. Viņa arī sniedza atbildes uz jautājumiem saistībā ar jauniešu bezdarbu, sociālajām garantijām. Viņa atzīmēja, ka nozīmīgs ceļš uz darba tirgu ir arodizglītība, kas ES dažādās valstīs ir atšķirīga, bet tās mērķis ir sagatavot jauniešus, lai tie sekmīgāk iekļautos nodarbinātības sistēmā.

Nobeigumā jauniešus uzrunāja EP Komunikācijas sektora pārstāvis. Viņš rosināja jauniešus aktīvi debatēt par viņu nākotnei svarīgām tēmām, kaut arī tagad tikšanās notiek tiešsaistes formātā. Viņš apsolīja atkal klātienes nodarbības, kad situācija uzlabosies. Pasākumu nobeidza ar vārdiem: ”Esiet droši!”

Jauniešiem bija jābalso par četrām atziņām, kas ir svarīgs priekšnoteikums viņu izglītības un darba dzīves nākotnei. Absolūtais vairākums nobalsoja par apgalvojumu, ka jauniešiem ir jāļauj pēc iespējas agrāk izjust profesijas praktisko pusi, jo tas nodrošinātu veiksmīgāku iekļaušanos darba tirgū.

Arī mūsu skolas jaunieši balsoja par šo apgalvojumu.

Jauniešu atziņas pēc dalības tiešsaistes pasākumā:
Man patika šis pasākums, jo es varēju ieskatīties, kā norisinās darbs Eiropas Parlamentā. Vairāk uzzināju par Eiropas Savienību un demokrātiju. Man ļoti noderēja manas angļu valodas zināšanas, jo diskusija notika angļu valodā. Jautājumus uzdevu angļu valodā. Tā bija praktiska zināšanu pielietošana.
(Anna Uļjane)

Dalība Euroscolas pasākumā man bija jauna, lietderīga pieredze. Tas bija noderīgi, lai labāk izprastu darbu parlamentā, tajā apspriestos jautājumus. Saņēmu arī atbildes uz sev svarīgajiem jautājumiem. Un noteikti nenožēloju ka aicinājāt mani piedalīties šajā foršajā pasākumā.
(Arita Semjonova)

Es guvu jaunu pieredzi, piedaloties šajā pasākumā. Visvairāk man patika balsot un uzdot jautājumus. Šis pasākumus bija ļoti izglītojošs un noteikti, deva iedvesmu piedalīties daudz aktīvāk dažādu jautājumu risināšanā, jo redzēju, ka jaunieši arī spēj mainīt pasauli. Vajadzētu daudz vairāk jauniešus informēt par iespēju līdzdarboties gan Vēstnieku skolas, gan arī citās aktivitātēs, jo šī iespēja piedalīties Euroscola pasākumā noteikti bija ļoti vērtīga. Arī es nobalsoju par apgalvojumu – lai jaunieši varētu sākt strādāt no agrāka vecuma. Par šo ideju nobalsoja 54%.
(Marija Uļjane)

Paldies EP Vēstnieku skolu programmas koordinatorei Jolantai Bogustovai par sniegto iespēju Madlienas vidusskolas jauniešiem piedalīties šāda veida pasākumā. Tas mums bija jauns izaicinājums un ļoti laba pieredze.

Paldies jauniešiem par aktivitāti EUROSCOLA tiešsaistes pasākumā, ka arī par ieguldīto darbu, gatavojoties šim notikumam (prezentācijas, jautājumu sagatavošana, angļu valodas zināšanu padziļināšana)

Ligita Ridūze, EP Vēstnieku skolu programmas vadītāja Madlienas v-sk.