Decembris Madlienas vidusskolā

Neparasts un īpatnējs šis gads aizritējis ikviena cilvēka dzīvē, uzņēmumos un iestādēs. Arī Madlienas vidusskolā ārkārtas situācija un ierobežojumi radīja ļoti nopietnas izmaiņas. Klātienē līdz semestra noslēgumam mācījās tikai sākumskolas 1.–4. klase. 5.–12. klasei mācību process notika attālināti. Skolas lielais korpuss šogad decembra mēnesī dienu no dienas bija neierasti kluss – kā vēl nekad decembrī, kad visapkārt skanēja skolēnu balsis, notika sparīgs mācību darbs, kā arī Ziemassvētku priekšnesumu radīšanas process. Šogad no tā visa nekā.

Protams, vispārējais apjukums radošumu arī mazliet apslāpēja, bet iespēju robežās un ar prieku gaidījām kā semestra noslēgumu, tā Ziemsvētkus. Lai radītu svētku noskaņu, 1.–4. klašu kolektīvi bija izrotājuši savas klašu telpas, mājturības pulciņa dalībnieki skolotājas Ilzes Smilškalnes vadībā bija atbildīgi par sākumskolas vestibila logu noformējumu, floristikas pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Mārīti Šteinbergu adventes noskaņās izrotāja skolas galveno vestibilu, un 5. klases kolektīvs (skolotāja Sandra Roga) radīja svētku gaidīšanas prieku skolas 1. stāva gaitenī. Kā katru gadu, skolas pagalmu rotāja lielā svētku egle, kuru gādīgi sarūpēja skolas saimnieks Valdis Kušnirs un viņa palīgi – Gunārs Brencēns un Normunds Niedrītis. Visi ir pelnījuši lielu paldies par svētku noskaņas radīšanu.

Tā kā sākumskolas bērni mācījās klātienē, tad kopā ar skolotājām, gaidot svētkus, paveica labus un jaukus darbus. 1. klases skolēni gan vizuālās mākslas, gan dizaina un tehnoloģiju stundās gatavoja darbiņus saistībā ar Ziemassvētkiem – zīmēja, aplicēja, dziedāja. Vispirms tika gatavotas gaiteņa noformējumam sveces, tad rotājumi klasei. Vecākiem tika izveidoti apsveikumi un sarūpēts video sveiciens svētkos.

2. klases Ziemassvētku laiks tika izdzīvots Rūķu ciemā. Lielākais notikums bija rūķu mājas gatavošana, kurā katrs varēja likt lietā savu radošumu, lai kopīgiem spēkiem to uzbūvētu. Rūķu darbnīcās tika gatavoti dekori un apsveikumi. 2. klases skolēni izgatavoja 50 apsveikumus pansionāta iemītniekiem. Visu decembra mēnesi bērni veica labos darbus – rakstīja dzejoļus avīzei, piedalījās vienā dzejoļu un divos zīmējumu konkursos, mācījās uzstāties, gatavoties svētkiem. Rūķu ciema Ziemassvētki tika svinēti pie kopīgi greznotas eglītes, izspēlējot interaktīvu Ziemassvētku spēli, skandējot dzejoļus un dziesmas, spēlējot iemīļotākās galda spēles. Bērni sagaidīja arī negaidītu pārsteigumu – ar klauvējienu pie loga steidzīgs rūķis bija atstājis saldumus. Žēl, ka pašu nevarēja satikt, tik cepure vien nozibēja gar klases logu!

3. klases skolēni, sākoties adventes laikam, izrotāja skolas gaiteni ar svecēm, tā simboliski iededzot gaismu gada vistumšākajā laikā. Tika rotāta klase ar pašdarinātām sniegpārslām, pušķota eglīte. Skolēni labprāt lasīja Ziemassvētku stāstus un dzejoļus, īpaši patika dziedāt Ziemassvētku dziesmas, ar prieku cepa un rotāja piparkūkas. Tika gatavoti apsveikumi, rakstīti laba vēlējumi Jaunajā gadā, spēlētas dažādas spēles. Skolēni sagaidīja arī Ziemassvētku rūķi, kurš bija ļoti steidzīgs, iekšā nenāca, tik dāvanu maisu atstāja pie durvīm.

Gaidot Ziemassvētkus, 4. klase vairāku nedēļu garumā gatavoja svētku dāvaniņas saviem mīļajiem, kā arī cepa gardas piparkūkas. Šogad izpalika kopīgie skolas Ziemassvētki, tāpēc 4. klase, lai radītu svētku sajūtu, bija iestudējusi pasaku „Vecīša cimdiņš”.

Pamatskolēni un vidusskolēni decembra mēnesi nopietni mācījās un šogad īsti nesajuta Ziemassvētku gatavošanās prieku, satraukumu, nemieru, ko rada tikai skolas vide. Dažs ar skumjām atcerējās citu gadu eglītes pasākumu, cits centās par to nedomāt, vēl kāds paveica labus un mīļus darbus, iepriecinot līdzcilvēkus svētku laikā, jo viss atkarīgs no paša – sirds siltumu jau nekas nevar noslāpēt, tāpēc dāvāt varam jebkurā laikā un neviens to nevar liegt.
Decembrī tomēr vissvarīgākais bija mācību darbs, un prieks par tiem skolēniem, kuri piedalījās olimpiādēs un ieguva augstu vērtējumu. Apsveicam ar iegūto 3. vietu starpnovadu bioloģijas olimpiādē 10. klases skolēnus Keitu Lamberti un Voldemāru Augšpulu, skolotāja Vanda Kalniņa. Priecājamies par skolēniem, kuriem, noslēdzot 1. semestri, ir augsti mācību sasniegumi – Linda Smilškalne, Elīza Rasma Bičevska, Kristīne Jankava (12.kl.), Dāvis Saimons Jākobsons (10.kl.), Paula Trence, Marta Ramona Graudiņa, Evelīna Irbīte, Justīne Mūrniece (8.kl.), Tija Kačanova, Elīza Tirzmaliete (7.kl.), Heidija Rimša, Lelde Damroze, Sandija Liepa, Terēza Elza Rone, Ieva Kleinberga (6.kl.), Denīze Nora Dzene, Arīna Binkjavičus (5.kl.), Patrīcija Anna Rone, Deina Valnere, Ģirts Irbītis, Džulians Beļinskis, Agnese Laizāne ( 4.kl.). Īpašs prieks par 12. klases skolnieci Lindu Smilškalni, kurai ir visaugstākais vidējais vērtējums – 9,08. Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie direktora, iespējams, varēs notikt pavasarī – ap Lieldienu laiku!
Lai dāvātu prieku Ziemassvētku laikā, Madlienas vidusskolas mājas lapā aplūkojams 1.–12. klašu audzinātāju, skolas direktora un skolēnu pašpārvaldes veidots muzikāls svētku noskaņu, pārdomu un labo vēlējumu apkopojums, par kura izveidošanu paldies Valentīnai Malnačai, skolotājai Ivetai Mežajevai un 11. klases skolniekam Edgaram Mežajevam.

Neskatoties uz nopietno epidemioloģisko situāciju visā pasaulē, somu Ziemassvētku vecītis tomēr neļāva saraut vīrusam Covid-19 mūsu ciešās Ziemsvētku draudzības saites, kuras koptas ilgu gadu garumā. Ziemassvētku priekšvakarā skola saņēma no Santa Klausa Harija dāvinājumu – vilnas zeķītes atsevišķu klašu skolēniem, kā arī iepriecinājumu pedagogiem. Dāvaniņas visiem tiks pasniegtas, sākoties patiesu cerību pilnajam Jaunajam gadam.
Lai arī 2. semestris skolā sāksies citādi – ar attālināto mācīšanos 7.–12. klasei un pagarināto brīvlaiku 1.–6. klasei, ieiesim Jaunajā gadā pilni apņēmības, ar jaunām cerībām un izaicinājumiem! Šis neparastais laiks ļauj uz daudz ko paskatīties citādi, meklēt risinājumu, nebaidīties, uzdrīkstēties, augt un veidoties, jo „pastāvēs, kas pārvērtīsies”! Ar šiem Raiņa vārdiem dzīvosim tālāk, un būs labi. Veselību, dzīvesprieku un iekšēju mieru it visā, ko darām!

Materiālu apkopoja skolotāja Zinta Saulīte