Putnu dienas!

7. klases skolēni jau otro mēnesi aktīvi darbojas projektā Eiropas Jaunais pilsonis, kura ietvaros uzsāka savu projektu “Maini dzīvi – domā plašāk!” Viena no pirmajām praktiskajām aktivitātēm šajā projektā bija putnu būrīšu izgatavošana un izlikšana. Skolēni mērīja, zāģēja, nagloja un izgatavoja brīnišķīgus putnu būrīšus. Galvenokārt, tika gatavoti būrīši strazdiem, zīlītēm, melnajam mušķērājam, dzilnītim u.c. mazajiem putniņiem, taču Harijs izgatavoja būri pūcēm. Strādāja visi – gan meitenes, gan zēni. Skolēniem palīdzēja vecāki un vecvecāki, draugi un labi paziņas. Paldies visiem par atbalstu un kopā būšanu! Prieks, ka mums pievienojās un būrīšus kopā ar vecākiem izgatavoja arī 2. klases skolnieks Rihards Dišereits. 7.aprīlī visi devāmies uz parku pie estrādes, kur izlikām 10 jaunus putnu būrīšus. Tas bija īsts izaicinājums. Liels PALDIES Normundam Niedrītim, kurš neatteica piepalīdzēt zēniem piestiprināt būrīšus pie koka.

Veicot šo aktivitāti, apgūtas jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas. Skolēnu paveiktais darbs varētu būt laba motivācija plašākai sabiedrības līdzdalībai un atbildībai par vidi, kurā dzīvojam. Lai mums izdodas realizēt visas izsapņotās idejas projektā “Maini dzīvi – domā plašāk!”

7. klases audzinātāja: Ligita Ridūze