Baltijas valstu jauniešu diskusija

2021. gada 14. aprīlī Madlienas vidusskolas EP Vēstnieku skolas dalībniecei, 11. klases skolniecei, Marijai Uļjanei bija iespēja piedalīties Baltijas valstu jauniešu diskusijā par datu aizsardzību. ES Datu aizsardzības regula ietekmē ikdienas aktivitātes, vienlaikus tā ir juridiski sarežģīta un grūti saprotama. Turklāt kā tiek sargātas jauniešu intereses? – tie bija jautājumi, kurus apsprieda jaunieši diskusijas laikā. Diskusija notika Zoom platformā. Darba valoda – angļu valoda.

“Mūsdienās internetā, mājas lapās un dažādās aplikācijās izmanto mūsu datus. Diskusijas laikā bija iespēja dzirdēt par datu privātumu, datu aizsargāšanu un privātajiem datiem. Katras personas datu aizsardzība ir pamattiesības, kas noteiktas regulā “Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679.” Ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu tiek aizsargāti personas dati un sensitīvie dati. Datiem nevajadzētu būt kā problēmai. Dažās Eiropas valstīs ir dažādi datu drošības noteikumi. Katram cilvēkam ir jāizglītojas un jāpārliecinās par savu datu privātumu. Ikkatram ir izvēle ar tiem dalīties vai nē. Vairākās valstīs jau ir digitālie ID, bet daudzi uz tiem skatās skeptiski, jo domā, ka tā viņus var izsekot. Katrs pats ir atbildīgs par to, kādu informāciju par sevi ievieto sociālajos tīklos. Taču jāņem vērā arī tas, ko pats cilvēks atļauj izmantot. Piemēram, citu cilvēku e-pastu izplatīšana, ja tas neskar viņu reputāciju, ir legāla. Šī diskusija bija ļoti pamācoša.

Ikvienam ieteiktu izglītot sevi par šo tēmu,” tā par šo diskusiju saka Marija Uļjane.

Materiālu sagatavoja EP vēstnieku skolas koordinatore: Ligita Ridūze