Noslēdzies 2020./2021. mācību gads Madlienas vidusskolā

Tā nu aizritējis 2020./2021. mācību gads savā neierastajā veidolā – skolēniem mācību saturu apgūstot klātienē tikai paša mācību gada sākumā, bet vēlāk – attālināti, tiešsaistēs, dažādās platformās un individuālajās konsultācijās. Izaicinājumiem un dažādām grūtībām piesātināts šis mācību gads aizritējis kā skolēniem, tā vecākiem un arī pedagogiem. Tomēr, neskatoties uz jebkādiem šķēršļiem, mācību gadu sekmīgi pabeiguši gandrīz visi mūsu skolēni, un tāpēc uz beidzamo skolas dienu nolēmām aicināt klašu kolektīvus klātienē, lai satiktos klases biedri savas skolas teritorijā.

Katra klase skolas tuvumā – estrādē, lapenē, ozolu birzī, bērnu rotaļu laukumā un citur brīvā dabā – savā laikā un noteiktā vietā sapulcējās un varēja saņemt sekmju novērtējumu – liecību, pateicības vārdus un atzinības rakstus, kas apliecināja godprātīgu attieksmi pret savu tiešo pienākumu – mācību darbu, kurš veikts ar vislielāko atbildību. Pēc kopīgām sarunām, smaidiem un satikšanās ar savu audzinātāju katram bija iespēja veikt arī individuālus foto pie skolas karoga, ko arī atsevišķi skolēni izmantoja, lai vēlreiz jauki uzsmaidītu aizejošajam mācību gadam un nepazaudētu piederības sajūtu savai skolai. Un tā, kaut arī atšķirīgi, tomēr tika mūsu skolā nosvinēti Karoga svētki, kuru laikā, kā skolēni stāsta, par vislielāko vērtību nācās atzīt – atkal satikšanās prieku. Bet pats galvenais, lai stipra veselība visiem, visiem, lai svētīga vasara, lieliska atpūta ikvienam un jauna satikšanās klātienē jaunajā 2021./2022. mācību gadā!

Maruta Viduce-Ševele