9. klases izlaidums

No sīkas ābola sēkliņas
Dzimst trausls ābeles stāds.
No trauslā ābeles stāda
Jauna ābele aug…

11. jūnija pēcpusdienā Madlienas estrādē, smaržojot bērzu meijām un lupīnām, notika 9. klases izlaidums. Daba mūs lutināja, spīdēja saule, lai gan tālumā ducināja pērkons.

9. klases ābeļu dārzā ir uzziedējušas 14 ābeles, katra ar savu krāšņumu un spēku. Klases audzinātāja Ilze Smilškalne audzēkņiem dāvāja atslēgas piekariņu ar Madlienas vidusskolas logo, novēlot tajā krāt atslēgas, spējot atvērt durvis, kas pavērs jaunus ceļus uz veiksmīgu dzīves posmu.

Skolas direktors Edgars Viņķis aicināja jauniešus nepadoties, krāt spēkus un doties savā izvēlētajā ceļā.

Tikko, pirms pasākuma, skolas teritorijā tika pabeigts jaunais āra basketbola laukums, no tā iedvesmojoties, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš uzrunāja skolēnus un viņu zināšanas salīdzināja ar asfalta kārtām, kuras viņi iegūs visas dzīves laikā, tādējādi veidojot stingru un pārliecinošu pamatu.

Sirsnīgi pateicības vārdi, skaisti ziedi tika pasniegti klases audzinātājai Ilzei Smilškalnei gan no skolas direktora, gan no pagasta pārvaldes vadītāja, vecākiem un skolēniem. Sirsnīgs paldies par to, ka atļāvāt būt audzinātājai šai burvīgajai 9. klasei.

Lai jums atmiņās saglabājas siltas, patīkamas un jaukas atmiņas par skolu, skolotājiem un klasesbiedriem. Novēlu dzīvē izdarīt pareizo izvēli, nekad nepadoties un ziedēt tikpat krāšņi kā ābeļu ziediem! Jūs vienmēr būsiet gaidīti Madlienas vidusskolā gan kā skolēni, gan kā ciemiņi. Lai jums veicas!

Ilze Smilškalne