SkaLaS laureāte Denīze Nora Dzene

Skaļās lasīšanas sacensība SkaLaS Latvijā norisinās 4 gadus. Tajā piedalās 5. un 6. klašu skolēni ar 3 minūšu garu lasījumu no paša izvēlētas grāmatas. Uzdevums – ar interesantu un izteiksmīgi nolasītu fragmentu rosināt klausītājus arī izlasīt šo grāmatu.

Madlienas vidusskolas skolēni SkaLaS sacensībās piedalās 3 gadus. Sacensība notiek 3 kārtās. 1. kārta – visi 5. un 6. klases skolēni bibliotēkā nolasa savu fragmentu. Bibliotekāre un literatūras skolotāja 3 labākos no katras klases izvirza uz 2. kārtu skolas sacensībai. 2. kārta jau skolas aktu zālē no skatuves pie mikrofona, sēžot krēslā. Klausītāji un atbalstītāji – klasesbiedri un arī 4. klases skolēni, jau kā nākamā gada dalībnieki. Sacensību vērtē žūrija 4 cilvēku sastāvā – bibliotekāre, literatūras skolotājas un kāds pedagogs no skolas vadības. Skaļās lasīšanas sacensībā ir tikai 1 uzvarētājs un viņa misija pārstāvēt savu skolu novadā. Šogad SkaLaS notika citādi, attālināti, bez klausītājiem un atbalstītājiem, un dalībnieki tikai 5. klases skolēni.

Literatūras skolotāja Justīne Linde aicināja skolēnus sagatavoties un skaļi nolasīt fragmentu no mīļākās grāmatas. Noklausoties atsūtītos ierakstus, par izteiksmīgāko atzinām Denīzes Noras Dzenes lasījumu. Liels bija pārsteigums, ka arī Ogres novada žūrija atzinīgi novērtēja Denīzes sniegumu ar 1. pakāpes diplomu.

Noslēdzošā kārta risinās Rīgā LNB, kur no katra novada startē 1 pārstāvis. Šogad Ogres novadu 25. septembrī Rīgā skaļās lasīšanas sacensībā pārstāvēs Madlienas vidusskolas 5. klases skolniece Denīze Nora Dzene. Ja epidemioloģiskā situācija ļaus, kā atbalstītāji līdzi varēs doties arī klasesbiedri.

Klātienē drīkstēs ne tikai skaļi aplaudēt, bet arī uzmundrināt ar sagatavotiem transparentiem. Pārējie – turēsim īkšķus par Denīzi.

Paldies Denīzei par lasītprasmi un lasītprieku! Paldies skolotājai Justīnei Lindei!

Madlienas vidusskolas bibliotekāre Edīte Lase