6. klase ciemos “Brakos”

28. septembrī 6. klase apmeklēja R. Blaumaņa memoriālo muzeju “Braki”. Tā jau bija otrā reize, kad skolēni ciemojās pie skolotājas Zintas Saulītes, kura ir ne tikai latviešu valodas skolotāja, bet arī muzeja vadītāja. “Brakos” viņa vada interesantas muzejpedagoģiskās programmas.

Pagājušajā gadā mācoties R. Blaumaņa ,,Velniņus”, skolotāja bija sagatavojusi maskas un tērpus, kur katrs skolēns varēja iejusties kādā lomā. Šogad mēs vairāk pievērsāmies lauku sētai, uzzinājām, kā dzīvoja un strādāja mūsu senči. Katrs varēja ar spriguli pamēģināt izkult graudus. Secinājām, ka darbs ir smags un prasa labas darba iemaņas.

Aicinām visus apmeklēt lauku sētu, kad kļavu lapas krāsojas…

6. klases audzinātāja Sandra Roga