Āra izglītības diena

„Outdoor Classroom Day” ir globāla kustība, kas ar savām aktivitātēm rosina padarīt par ikdienu bērnu darbošanos dabā. Katru gadu divās akcijas dienās skolotāji dodas ar bērniem brīvā dabā, lai radoši darbotos un mācītos. Aktivitātes individuāli notiek arī visa mācību gada garumā.

3. klases skolēni regulāri iesaistās „Outdoor Classroom Day” aktivitāšu dienās. Šoreiz īpašu uzmanību veltījām latviešu valodas un mājturības mācību priekšmetu apguvei brīvā dabā.

Skolēni iepazina latviešu dzejnieku darbus par rudeni, veidoja to ilustrācijas no dabas materiāliem, mācījās prezentēt savu darbu, sacerēja dzejoļus. Lielākais ieguvums ir sadarbības prasmju pilnveidošana, prieks par kopā paveikto un, protams, pozitīvas emocijas, kas gūtas aktivitātēs svaigā gaisā.

3. klases audzinātāja Signe Kušnire