Tiek pieminētas 1949. gada deportācijas

Agrā 25. marta rītā audzinātāja Sandra Roga ar 6. klases skolēniem jau otro gadu devās uz kapu kalniņu Madlienā, lai godinātu ar klusuma brīdi tos, kurus 1949. gada 25. martā izsūtīja uz Sibīriju. Daniela Traine veltīja dzejoli. Skolēni nolika ziedus un aizdedza svecītes.

1949. gada 25. marta deportācijas ir viena no drūmākajām Latvijas vēstures lappusēm. Īstenojot operāciju “Krasta banga” (Priboj), dažu dienu laikā padomju okupantu vara veica otro Latvijas iedzīvotāju masu deportāciju, kas tiešā veidā skāra ap 2,2% jeb līdz pat 44 tūkstošiem Latvijas cilvēku, tai skaitā tika izvesti ap 11 tūkstošiem bērnu. Izsūtīto ģimeņu manta tika konfiscēta un izsaimniekota.

https://lvportals.lv/norises/339256-25-marts-komunistiska-genocida-upuru-pieminas-diena-2022