Divas dienas Briselē

No 26. – 27. aprīlim Briselē viesojās konkursa “100 vēstures mirkļi” laureāti pēc EP deputātes profesores Ineses Vaideres ielūguma. Madlienas vidusskolu pārstāvēja 12. klases skolnieces Marija Uļjane, Anna Uļjane un skolotāja Ligita Ridūze. Šajās dienās iepazināmies ar Eiropas Parlamenta darba specifiku, apmeklējām plenārsēžu zāli un Eiropas vēstures namu. Tikāmies ar profesori, EP deputāti Inesi Vaideri.

Ilgi gaidītajā ceļojumā man patika viss. Briselē laikapstākļi bija lieliski, tādējādi jau rīta pusē apskatījām vecpilsētu, Briseles simbolus – ievērojamus objektus, nogaršojām arī visiem zināmās beļģu vafeles. Pamanīju, ka uz ielām var dzirdēt dažādas valodas. Galvenais ceļojuma mērķis bija tikšanās ar deputāti Inesi Vaideri, kā arī Eiropas Parlamenta apmeklējums. Uzzinājām, kā un kāpēc strādā Eiropas Parlaments. Interesanti bija klausīties stāstījumu par to, kāpēc Eiropas Parlaments atrodas tieši Briselē. Pirmās dienas vakarā devāmies uz restorānu, lai pavakariņotu kopā ar deputāti, iepazītos, padziedātu. Otrajā dienā devāmies uz Eiropas Parlamentu, kur oficiāli tikāmies ar Inesi Vaideri, apmeklējām viņas darba kabinetu, fotografējāmies. Deputāte daudz runāja par Eiropas vērtībām, stāstīja par savu darbu EP, par paveiktajiem darbiem, par grūtībām, ar kurām nākas saskarties. Viņa iedrošināja darboties, cīnīties par lietām, jo neko nevar panākt tikai sūdzoties vai žēlojoties par to, cik viss ir slikti.

Ieteiktu ikvienam piedalīties konkursos, jo tā man bija iespēja gūt jaunu pieredzi un citādāku skatījumu uz Latvijas valdības un arī Eiropas Parlamenta darbu.

Marija Uļjane

Man ļoti patika brauciens uz Briseli. Es apskatīju Karaļa pili, kas bija skaista un iespaidīga. Pārsteidza, ka Eiropas Parlamenta ēka ir tik ļoti liela. Iepazinos ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri, vairāk uzzināju par viņas darbu. Deputāte aicināja celt savu pašlepnumu. Labāk izpratu, kā Briselē tiek risinātas Latvijai svarīgās un aktuālās problēmas.

Anna Uļjane

Paldies EP deputātei profesorei Inesei Vaiderei un viņas asistentei Intai Višķerei par jauko piedzīvojumu!