Madlienas vidusskolas skolēnu vizīte Somijā

„ERASMUS+ akreditēts projekts: „Izglītojamo un personāla mobilitāte skolas izglītībā” LĪGUMS NR. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000006778

Madlienas vidusskolas 20 jaunieši un 5 skolotāji no 20. līdz 27. maijam devās mācību braucienā uz Joensuu pilsētu Somijā. Brauciena mērķis – iepazīt Somijas izglītības sistēmu, darboties kopā ar Somijas skolotājiem un skolēniem, iepazīstot dabas vidi un kultūrvidi, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un visdažādākās tehnoloģijas. Centāmies saskatīt kopīgo un atšķirīgo abu valstu kultūrās, vēsturē, izglītības sistēmā.

Pa ceļam uz Joensuu iepazināmies ar dažādiem kultūrvēsturiskiem objektiem – Helsinkos apmeklējām Klints baznīcu un Jana Sibeliusa pieminekli, kā arī Senāta laukumu, kur bija iespēja uz brīvdabas estrādes vērot somu grupu uzstāšanos. Apmeklējām Kotkas jūrniecības muzeju un izstāžu centru „Vellamo”, Punkaharju, kur savulaik Takaharju sanatorijā ārstējies un sava mūža pēdējās dienas vadījis rakstnieks R. Blaumanis, Saimaa ezeru, Savonlinna ar Olavinlinnas pili, Kerimeki baznīcu – pasaulē lielāko koka baznīcu – un tad jau pati Joensuu pilsēta.

Joensuu vidusskolā mūs laipni un viesmīlīgi sagaidīja pats skolas direktors Esa Raty. Viņš iepazīstināja ar skolu, pastāstīja, kā motivē skolēnus un arī skolotājus kvalitatīvam mācību procesam. Parādīja mācību kabinetus (īpaši interesanti bija bioloģijas kabinetā), skolēnu domes darba telpas, bija iespēja muzicēt mūzikas klasē, darboties trenažieru zālē. Skolēni varēja iejusties vēstures stundā, jo direktors, būdams vēstures skolotājs, ar lielu entuziasmu parādīja, kā notiek mācību stunda. Noslēgumā skolēni pārliecinājās, kā mācību procesā tiek izmantotas virtuālās realitātes brilles. Apmeklējām arī Uimaharju pamatskolu, kurā vietējie jaunieši iejutās gidu lomā, kopīgi uzspēlējām volejbolu un veidojām jaunus kontaktus.

Haapalahti nodarbības notika somu skolotājas Lottas Raty vadībā. „Ledus laušanas” spēles, Somijas iepazīšana, izmantojot IKT, somu tautai raksturīgās spēles, grupu darbs un sadarbība āra nodarbībās, seppo io, zemeņu audzētavas, haskiju un ziemeļbriežu fermas apmeklējums, braukšana ar SUP dēļiem, sauna, makšķerēšana, ugunskurs, disko, karaoke utt.

Mājupceļā vēl pastaiga pa Koli nacionālo parku, kas iedvesmoja Janu Sibeliusu sacerēt somu simfonisko poēmu „Somija”. 339 m augstajā Akka – Koli kalnā izveidots arī brīvdabas klusuma templis. Vizīte Somijā bija lieliska pieredze gan skolēniem, gan skolotājiem. Katram savs redzējums, katram savs ieguvums. Gribētos ticēt, ka pratīsim to izmantot ne tikai sevis pilnveidei, bet nodosim to tālāk saviem skolasbiedriem, saviem kolēģiem. Dažas skolēnu domas:

„Man ļoti patika, ka abās skolās skolēni bija lepni par to, ka mācās šajā skolā. Patika, kā Joensuu vidusskolas direktors rūpējas par savu skolotāju un skolēnu labsajūtu skolā, kā ievieš mācību procesā pašas modernākās tehnoloģijas.”

„Somijas skolās patika mājas sajūta, ērti krēsli, atpūtas telpas un stūrīši. Priecēja, ka Somijas skolotāja uzslavēja manas angļu valodas zināšanas. Brauciena laikā sapratu, ka varu brīvi komunicēt ar skolasbiedriem.”

„Pārliecinājos, ka komandā ir spēks, visi kopā varam paveikt lielas lietas. Ļoti patika sadarbība brauciena laikā. Patika objekti, kurus apmeklējām. Uzzināju kaut ko jaunu, papildināju savas zināšanas mūzikā, vēsturē, ģeogrāfijā un literatūrā.”

Paldies skolēnu vecākiem par uzticību, atbalstu un sadarbību! Paldies šoferītim Andrim Gādīgam par profesionalitāti un lielisko autobusu. Kopā nobraucām 2161 km. Paldies arī maniem kolēģiem – Marinai, Marijai un Andim!

Ligita Ridūze – 8. klases audzinātāja, Erasmus+ projekta koordinatore