Karoga svētki Madlienas vidusskolā

Skola – tas nav nams,
Skola ir gaišais debess jums –
Visiem, visiem mums!

Otrdien, 31. maijā, plkst. 9:00 Madlienas vidusskolas aktu zālē notika Karoga svētki. Pasākuma vadītājas, 11. klases skolnieces Elvitas Bresmes aicināti, visi klātesošie piecēlās kājās un svinīgi sagaidīja Madlienas vidusskolas karogu, ko ienesa 12. klases pārstāvji un nodeva to 11. klasei, teikdami: „Sargājiet to un tālāk nesiet! Karogs ir kopā saucējs,  kopā turētājs, kopā iešanas zīme, kas tiek augstu pacelta!” 11. klases skolēni, to saņemot, solīja: „Mēs, vienpadsmitie, nākamie divpadsmitie, ar pilnu atbildības sajūtu saņemam no jums   mūsu skolas simbolu – Madlienas vidusskolas karogu – un apsolām rūpēties par to, turēt cieņā un godā, pašiem apzinīgi mācoties, rādot personīgo priekšzīmi, tā mudinot arī pārējos būt īstiem savas Madlienas vidusskolas patriotiem!”

Pasākuma turpinājumā skolas direktors Edgars Viņķis ne tikai  uzrunāja skolas kolektīvu beidzamajā skolas dienā, bet arī sveica olimpiāžu un konkursu uzvarētājus, viņu pedagogus, sveica mācībās sekmīgākos 5.-12. klases skolēnus, to skaitā arī ukraiņus, pasniedza Zelta liecības 1.-5. klases skolēniem, sumināja sabiedriski un radoši aktīvākos vidusskolēnus. Vārds tika dots skolas padomes priekšsēdētājai Kristīnei Kristjansonei skolas padomes gada balvas pasniegšanai, ko saņēma 10. klases skolnieks Rinalds Gradovskis. Par iepriecinājumu visiem – skolas beidzamajā mācību dienā Madlienas vidusskolā viesojās jaunā dziedātāja Katō (Anna Zankovska), kura veltīja ne tikai muzikālus priekšnesumus, bet arī uzmundrinājuma vārdus ikvienam. Par jaunās mākslinieces iespēju būt pie mums paldies sakām akcijas „Latvijas skolas soma” finansiālajam nodrošinājumam. Svinīgās daļas noslēgumā  notika klašu kolektīvu fotografēšanās, tad visi devās uz audzināšanas stundu, lai saņemtu šī mācību gada darba vērtējumu – liecības! Lai visiem saulains un prieka pilns vasaras brīvlaiks!

Maruta Viduce-Ševele