9. klases izlaidums

“Neapstājies! Ej!
Tu vēl nezini, cik daudz ceļu ir pasaulei.”
(I. Ziedonis)

18. jūnijā atvadas pamatskolai teica Madlienas vidusskolas 9. klase. Izlaiduma svinīgā daļa tika  aizvadīta gadalaiku tematikā, jo mēs visi esam dažādi, bet kopā bijām nedalāmi – gluži kā gadalaiki.  Katrs skolēns jau iepriekš audzināšanas stundās bija sevi pielīdzinājis kādai dabas parādībai, pasākuma laikā skolēni tika sagrupēti gadalaikos un par katru tika nolasīts raksturojums.

Izlaiduma dienā 29 absolventi jutās svinīgi un bija gandarīti,  ka spēja tikt galā ar attālināto mācību sagādātajām grūtībām un veiksmīgi nokārtoja eksāmenus. Šai klasei piemīt liels gribasspēks un mērķtiecība. Arī skolas direktors savā uzrunā atgādināja, ka jaunieši šobrīd ir lielas izvēles priekšā, jābūt atbildīgiem un pārliecinātiem par saviem lēmumiem.

Līdztekus svinīgajiem sveicieniem liriskā atmiņu virpulī ar dziesmām mūs ievadīja Māra Kļaviņa-Balode. Ar savu klātbūtni un īpašiem sveicieniem jauniešus ļoti iepriecināja viņu sākumskolas skolotāja Vita Volkopa.

Šis izlaidums bija īpašs, jo pamatskolu beidza arī divi ukraiņu jaunieši. Pēc pasākuma viņi atzina, ka nebija gaidījuši to tik svinīgu, puišiem tas šķita ļoti interesanti, jo viņu iepriekšējās skolās (Ukrainā) izlaidums tiek svinēts citādāk.

Domājot par turpmākajiem plāniem, liela daļa jauniešu turpinās mācības Madlienas vidusskolā, un daudzi dosies iegūt profesiju uz citām skolām. Šis ir laiks, kad jaunieši stāv uz lielās dzīves sliekšņa kā pavasara ābeļziedu pumpuri – pilni cerību, sapņu un enerģijas! Lai viņiem viss izdodas!

9. klases audzinātāja Justīne Linde