Skolotāji izglītojas Islandē

No 17.07.2022. – 23.07.2022. Erasmus+ projekta “Izglītojamo un personāla mobilitāte skolas izglītībā” (līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000006778) ietvaros Madlienas vidusskolas skolotājiem bija iespēja piedalīties kursos “Leģendas un kultūra: ceļojumu žurnāls, lai mācītos, kā saglabāt vietējo kultūrvēsturisko Eiropas nozīmes mantojumu. Domā globāli, rīkojies lokāli” (Legends and culture: travel journal to learn how to preserve the local European heritage. Think globally, act locally”) Reikjavikā, Islandē.

Neparasts temats: leģendas un kultūra: ceļojuma žurnāls, lai mācītos un mācītu, kā saglabāt vietējo kultūrvēsturisko Eiropas nozīmes mantojumu.

Kursu programmas lielu daļu veidoja īsāki un garāki braucieni pa Islandes DR daļu, lai apmeklētu ļoti daudzus neparastus dabas objektus – ūdenskritumus, geizerus, lavas laukus, sēra avotus un neparastus okeāna krastus. Izglītojošs un aizraujošs vietējo gidu stāstījums par Islandes neparasto dabu, šo it kā seno, bet trauslo ekosistēmu, kā arī vēstures fakti un leģendas par islandiešu dzīvi un saimniekošanu bija pievienotā vērtība šiem braucieniem.

Līdzās dabas iepazīšanai bija arī muzeju apmeklējumi – Reikjavikas apmetņu muzejs (Settlement exibition), Sāgas muzejs, lai iepazītu Islandes un arī Reikjavikas vēsturi. Ļoti interesants bija modernais vides izziņas centrs Perlan un ģeotermālā spēkstacija.

Kursos piedalījās skolotāji no 8 Eiropas valstīm: Vācija, Austrija, Spānija, Portugāle, Ungārija, Itālija, Latvija, Čehija. Kursu nodarbību laikā tika izstrādāti arī nelieli projekti, kas saistīti ar kursu tēmu, kā arī prezentēja savu valsti un skolu. Tā ir arī laba iespēja dibināt kontaktus, lai organizētu mobilitātes gan skolēniem, gan skolotājiem.

Kursos netika akcentēts akadēmiskais, taču, piedaloties ekskursijās un apmeklējot muzejus, tās bija ļoti vērtīgas zināšanas, kuras var izmantot ikviena priekšmeta skolotājs un jebkurā izglītības pakāpē. Atslēgas vārdi šiem kursiem: leģendas, kultūra, vēsture, emocijas, klimata pārmaiņas.

Ko tad var paņemt savā praksē skolotājs? Ilgtspējība ir jāmāca detaļās – ikvienai lokālai rīcībai ir ilgtermiņa un paliekoša ietekme uz ekosistēmām. Latvijā ir jaunas, jūtīgas un nestabilas ekosistēmas, piemēram, kailcirtes, monokultūru lauksaimniecība.

Vēsturē nozīmīgi ir mirkļi pat nelielas cilvēku grupas vai vietas attīstībā, ne tikai lielie vēstures notikumi. Kā tie ietekmē cilvēku domāšanu, attiecības? Lielas ietekmes plašai sabiedrībai rada kari, reformas – un arī tajās ikviens cilvēks saņem atšķirīgu ietekmi. Jāmāca lieli un mazi vēstures mirkļi saistībā ar cilvēka dzīvi, jo vēsture attīstās ik stundu, ik gadu un veido tautu likteņus. Izpratne par līdzsvaru dabā ir jāsaista ar zemes ģeoloģisko attīstību kontekstā ar cilvēka saimniecisko vai arī nesaimniecisko darbību

Folkloras zināšanas veido tādu pasaules ainu, kad cilvēkam ir jāsaprot, ka esi maza, bet nozīmīga pasaules daļiņa. Kādu emociju daudzveidību rada esošais informatīvais spiediens, kurā personībai svarīgi ir saglabāt pašapziņu un prast pārvaldīt emocijas? Kultūras klasiskās vērtības vienmēr ir līdzās laikmetīgās kultūras tendencēm.

Skolu projekti ir labs veids, kur skolēns ir tuvu izpētei un darbībai. Darbošanās projektos it kā ikvienam uzdod jautājumu: ko tu kā indivīds, personība, pilsonis dari vai nedari, rīkojies vai vienaldzīgi noskaties, saproti vai nesaproti savā skolā, vietējā kopienā? Vietā, kur tu ikdienā dzīvo, iepērcies, apsaimnieko atkritumus, izmanto transportu, atpūties – kā tava dzīve saistās ar ilgtspējību, ar klimata pārmaiņām?

Kursu organizatoru izvirzītie mērķi dažādo valstu pedagogiem par jaunu zināšanu apguvi ilgtspējības izpratnē, kā piemēru izmanojot neparasto Islandes dabu un kultūrvēsturi, noteikti ir sasniegti. Kā veiksies izmantot šo pieredzi savas skolas mācību stundās un projektos, tas jau būs atkarīgs no paša skolotāja.

Ligita Ridūze – Erasmus+ projektu koordinatore Madlienas vidusskolā