Zīmējumu konkurss „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”

Madlienas vidusskolas 4.–11. klases skolēni piedalījās nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” rīkotajā zīmējuma konkursā. Konkurss jauniešos veicināja interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērsa uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināja interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem. Skolēni savos darbos atainoja skumjas, sāpes un  varmācību.

Krievijas iebrukums Ukrainā šī gada februāra beigās un melos pamatotā kara darbība skaudri liek apjaust, ka ir neapšaubāmi svarīgi zināt un izprast savas valsts vēsturi, lai mums blakus augtu un dzīvotu domājoši un patstāvīgi jaunieši. Zināt savas ģimenes un valsts vēsturi nozīmē spēt redzēt likumsakarības, spēt nepakļauties maldīgai informācijai un būt lepniem par savu valsti un tās brīvību.

Paldies Elizabetei Mačai, Sanijai Torbejevai no 5. klases, Deinai Valnerei, Megijai Cinītei, Paulai Dūrītei, Robertam Mikam Mačam, Ģirtam Irbītim no 6. klases, Heidijai Rimšai, Ievai Kleinbergai, Leldei Damrozei, Raivo Grecam, Sandijai Liepai, Terēzai Elzai Ronei no 8. klases, Danielai Eniņai, Kalvim Veinbergam no 10. klases, Danielai Lambertei, Ievai Rābei no 11. klases.

Paldies visiem skolēniem, bet īpašs Kultūras ministrijas paldies!

Vēstures skolotāja Anita Jākobsone