Madlienas vidusskolas skolēni Horvātijā

No 1. līdz 8. oktobrim divpadsmit Madlienas vidusskolas skolēni un trīs skolotāji devās Erasmus+ projekta vizītē uz Horvātiju. (“ERASMUS+ akreditēts projekts: “Izglītojamo un personāla mobilitāte skolas izglītībā” LĪGUMS NR. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000006778)

Brauciena mērķis: iepazīt Horvātijas izglītības sistēmu, piedalīties mācību stundās un citās aktivitātēs kopā ar horvātu vienaudžiem, gūt jaunas zināšanas un pieredzi IT jomā, pilnveidot un attīstīt valodas prasmes, izzināt kultūrvidi un dabas vidi.

Ceļojums ilga 8 dienas. Pirmās divas dienas pagāja ceļā. Lai nokļūtu Zagrebā (Horvātija), šķērsojām 6 valstis. Katrs skolēns iejutās gida lomā, jo bija uzdevums sagatavot stāstījumu par kādu no valstīm, kuru šķērsojām. Jaunieši tiešām bija gatavojušies ļoti atbildīgi un sniedza interesantus faktus par valstīm – Lietuvu, Poliju, Čehiju, Austriju, Slovēniju un Horvātiju. Pa ceļam apmeklējām Austrijas otro lielāko pilsētu Grācu, uzkāpām 473 metru augstajā Pilskalnā (Schlossberg), no kura paveras burvīga panorāma uz krāšņo Grācas pilsētiņu. Šeit atrodas arī vēsturiskais pulksteņtornis (Uhrturm). Jauniešiem piedāvāju iespēju nošļūkt pa pasaulē augstāko pazemes slidkalniņu, kura augstums ir 64 metri, bet slidkalniņa garums ir 175 metri (ierīkots 2019. gadā). “Tas piedeva papildus pozitīvās emocijas un motivāciju turpmākajam ceļam,” tā secina Justīne.

3. oktobrī devāmies uz Ban Josipa Jelačiča vidusskolu Zaprešicā, kur sākās mūsu projekta darba nedēļa. Skolā horvātu jaunieši un skolotāji mūs uzņēma ar prieku. Bija interesanti klausīties skolēnu sagatavotās prezentācijas gan par Horvātiju, gan Latviju un izspēlēt arī spēli Kahoot!. Tad sekoja saldumu galdu prezentēšana un degustācija. Horvātiem ļoti interesanta bija šokolāde ar rīsiem. Iepazinām skolu, kur gidu lomā iejutās tās audzēkņi, tad pusdienojām. Pārsteigums, ka pusdienas mums gatavoja skolas skolēni savu pedagogu vadībā. Viss kā labā restorānā: skaisti klāti galdi, oficianti – skolēni, kuri apgūst oficianta profesiju.

Pēc pusdienām devāmies uz mācību stundām: ekonomiku, angļu valodu, matemātiku, ģeogrāfiju, sociālām zinībām un vēsturi. Tā bija iespēja iejusties horvātu mācību procesā, iepazīt viņu izglītības sistēmu, piemēram, augstākā atzīme ir 5, un pamatskola ir no 1. līdz 8. klasei, bet vidusskola no 1. līdz 4. klasei (9.–12.). Piedaloties matemātikas stundās, Mārcis un Justīne secināja, ka tēmas horvātiem ir līdzīgas mūsu matemātikas programmai, taču viņiem ir daudz augstāks grūtības līmenis, līdz ar to, kaut bijām vienādā vecumā ar horvātu skolēniem, uztvert tēmu bija daudz grūtāk. Nedēļas laikā apguvām arī medijpratības jautājumus, veidojām memes, lietojām aplikāciju TaleBlazer. Daudz jaunu zināšanu, laba pieredze.

Interesants bija skaistās viduslaiku pilsētiņas Samoboras apmeklējums un iepazīšanās ar tās tradīcijām. Veidojām tradicionālo mīlestības un patikas simbolu, piparkūkas sirdi. Šo sirdi dāvina savai simpātijai kā oficiālu ielūgumu būt kopā ar cilvēku, kas to dāvina. Mums bija iespēja izrotāt šīs piparkūkas, kas bija noklātas sarkanā krāsā. Uz piparkūkas ir jābūt spogulītim, lai tas, kurš to saņem, varētu redzēt savas patiesās emocijas.

Apmeklējām arī Plitvices nacionālo parku, kas ir viens no lielākajiem un vecākajiem nacionālajiem parkiem Horvātijā. Plitvices ezeru nacionālo parku veido 16 ezeri, kas savienojoties veido ūdenskritumus. Tajā ir aptuveni 160 ūdenskritumi. Ezeru ūdeņi ir ļoti dzidri un zilganzaļi. Augstākais ūdenskritums ir 78 metri.

Viena projekta diena tika veltīta galvaspilsētas Zagrebas iepazīšanai. Orientēšanās pa Zagrebas vecpilsētu, šokolādes un ilūziju muzeja apmeklējums.

Ielūkosimies skolēnu pārdomās par pieredzēto!

Justīne Mūrniece: “Šis ceļojums man ir sniedzis daudz jaunu zināšanu, pieredzi un draugus. Novērtēju, ka man ir dota iespēja iepazīt citu valstu skolu, skolēnus un kultūru. Šī nedēļa ir mani motivējusi tiekties pēc kaut kā labāka, redzot citu skolēnu panākumus un zināšanas.”

Harijs Jānis Pluģis: “Man mīļākā aktivitāte bija orientēšanās Novi Dvori parkā Zaprešicā, izmantojot aplikāciju TaleBlazer. Tas bija izzinošs un jautrs piedzīvojums kopā ar zinošiem horvātu vienaudžiem. Patika arī veidot memes. Tā bija jauna pieredze no fotogrāfijām, kuras bijām uzņēmuši ceļojuma laikā, uztaisīt joku. Liels paldies par šo ceļojumu mūsu skolotājai Ligitai Ridūzei, viņas kolēģēm – Valentīnai un Marijai, kā arī mūsu jaukajiem šoferīšiem – Raimondam un Andrim.”

Ieva Kārkliņa: “Šī ekskursija bija pārbaudījumu pilna gan valodas lietojumā, gan komunikācijā, gan sadarbībā. Priecājos, ka tiku šajā braucienā. Tas bija mans garākais brauciens līdz šim! Par šo lielisko ceļojumu gribu pateikties klases audzinātājai Ligitai. Ceļojums bija satriecošs. Ļoti patika! Paldies arī šoferīšiem un klasesbiedriem par jauki pavadīto laiku! Nekad to neaizmirsīšu! Paldies!”

Mārcis Mežajevs: “Šāda ceļojuma pieredze man bija pirmo reizi, un esmu priecīgs, ka nepalaidu garām šādu iespēju. Papildināju savas zināšanas par Horvātijas kultūru. Ieguvu dažus jaunus draugus. Pilnveidoju savas komunikācijas prasmes un biju ļoti pārsteigts par savām zināšanām angļu valodā, jo parast ikdienā nerunāju angliski. Biju priecīgs, ka savas iegūtās zināšanas skolā varēju pielietot īstajā dzīvē. Es izbaudīju projekta nedēļu un ar nepacietību gaidu nākamos piedzīvojumus.”

Madlienas vidusskolas skolēnu mobilitātes vizītes laikā Horvātijā bija plānoti rezultāti, kas arī tika sasniegti:

  • Iegūtas jaunas zināšanas par tās valsts ģeogrāfiju, vēsturi, dabu un kultūru, uz kuru mobilitātes dalībnieki dodas.
  • Ir uzlabotas angļu valodas lietošanas un komunikācijas prasmes starptautiskās sadarbības laikā.
  • Iegūta plašāka izpratne par vides ilgtspējību darbojoties āra aktivitātēs mobilitātes laikā un apmeklējot dabas un kultūrvēstures vietas.
  • Paplašināta praktisko IT prasmju izmantošanu sagatavošanās darbā pirms mobilitātes un visās aktivitātēs mobilitātes vizītes laikā.
  • Veidota izpratne par multikulturālu Eiropas izglītības vidi un Madlienas vidusskolu kā tās sastāvdaļu.

Kā nozīmīgu mobilitātes ieguvumu var uzskatīt arī Madlienas un Horvātijas pedagogu daudzās diskusijas par izglītības un arī ģeopolitiskām problēmām kontekstā ar to, ka gan Latvija, gan Horvātija ir izgājusi līdzīgu attīstības vēsturi, īpaši laika posmā pēc 2. pasaules kara un valstiskās neatkarības atgūšanas 1990. gadā. Tas bija vērtīgs ieskats Eiropā – mūsu kopējā vidē.

Rakstu sagatavoja un skolēnu viedokļus apkopoja Ligita Ridūze – Erasmus+ projekta koordinatore un mobilitātes organizatore