Tikšanās ar EP priekšsēdētāju Robertu Metsolu

2022. gada 27. oktobrī Rīgā viesojās Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola.Viņa izteica vēlmi tikties ar Latvijas jauniešiem – vidusskolēniem, studentiem, jaunajiem aktīvistiem, jauniešu organizāciju pārstāvjiem un viedokļu līderiem, lai apspriestu aktuālos jautājumus Eiropā un Latvijā.  

“Jauniešiem jādod spēcīgāka balss, veidojot labāku un ilgtspējīgāku nākotni visiem. Mums jāturpina uzticēties jauniešiem un jāļauj viņiem kļūt par pasaules pārmaiņu radītājiem. Nākotne ir saistīta ar mūsdienu jauniešiem,” uzsvērusi Roberta Metsola.

Uz tikšanos ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Robertu Metsolu devās arī divas Madlienas vidusskolas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas pārstāves – Justīne Mūrniece un  Ieva Rābe. Kopā ar vairāk nekā 100 Latvijas jauniešiem piedalījāmies izglītojošā pasākumā, kas notika RTU auditoriju mājā, Domus Auditorialis. Uzklausījām Robertas Metsolas viedokli par šobrīd notiekošo Latvijā un Eiropā. Šis pasākums tika organizēts saistībā ar Eiropas jauniešu gadu. Tikšanās reizē tika pārrunātas tādas tēmas kā karš Ukrainā, inflācija, globālās klimata izmaiņas 21. gadsimtā un turpmāk, kā arī sieviešu un invalīdu tiesības. Pēc EP priekšsēdētājas uzrunas notika padziļināta diskusija ar Latvijas jauniešiem – dažādu jomu aktīvistiem. No šīs dienas ir iegūta arvien lielāka motivācija izzināt un saprast politiku Latvijā un Eiropā. Dzirdot R. Metsolas viedokli par problēmu risināšanu, man ir radies cits priekšstats un skatījums uz ikdienas dzīvi. Tas ir palicis komplicētāks. No diskusijā dzirdētā arī es uzskatu, ka sievietēm ir sarežģītāk dominēt biznesa sfērā, taču tas nenozīmē, ka mums būtu jāpadodas nemēģinot. Tikšanās ar Robertu Metsolu bija vērtīga un vienreizēja, tā mudina turpināt cītīgi strādāt un tiekties uz izvirzīto mērķi.

Justīne Mūrniece – EP vēstnieku skolas dalībniece