Karjeras nedēļas norises Madlienas vidusskolā

Šogad Karjeras nedēļas aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. No 17. līdz 21. oktobrim, tāpat kā visā Latvijā, arī mūsu skolā norisinājās karjeras jautājumu popularizēšana un par tās izpratni veicinošas aktivitātes. Karjeras nedēļas laikā skolēni iepazina vairākas profesijas, gan pazīstamākas, gan mazāk zināmas. Lai labāk izprastu dažādās profesijas, skolēni ar interesi klausījās ne tikai savos pedagogos, bet arī pieaicināto speciālistu stāstījumos – kādas prasmes, zināšanas un uzņēmējspējas ir nepieciešamas, lai varētu kļūt par noteiktas profesijas pārstāvi.

1. klasē skolēni iepazina četras dažādas profesijas/nodarbošanās – mežistrādes speciālistu, mākslinieci, izklaides industrijas darbinieku un medmāsu. Pirmdien klasē viesojās Emīlijas Streiles tētis Ivars, kurš pastāstīja par meža izstrādes un atjaunošanas ciklu, stāstījumu papildinot ar ilustratīvo materiālu. Skolēni varēja aplūkot darba apģērbu un instrumentus, kurus lieto mežu apsaimniekošanā. Otrdien ar ļoti interesantu un praktisku nodarbību bērnus aizrāva Rūdolfa Dzeņa mamma Santa Siliņa, kuras profesija ir māksliniece. Santa pastāstīja arī par savu radošo darbību, parādot bērniem viņas ilustrētās grāmatas, gleznas. Trešdien par izklaides parka “Avārijas brigāde” redzamo un neredzamo pusi stāstīja Karolīnas Dilānes mamma Mairita Renskulberga, aicinot bērnus nekad nepadoties pirmo grūtību priekšā. Viņa dalījās savā pieredzē, kā ar neatlaidību un uzdrīkstēšanos dzīvē sasniegt arvien jaunus mērķus. Karjeras nedēļu noslēdza Ranetas Perfiševas mamma Juranta, kura atklāja medicīnas māsas profesijas noslēpumus. Interese par medicīnas līdzekļiem un instrumentiem bija milzīga – visi gribēja mērīt skābekli, asinsspiedienu, spricēt, likt sistēmas un klausīties sirdstoņus. Bērni novērtēja profesijas īpašo nozīmi cilvēku dzīvē. 1. klases skolotāja Signe Kušnire un skolēni saka lielu paldies atsaucīgajiem pirmklasnieku vecākiem!

2. klasē viesojās biškope Iveta Pimčonoka, kura interesantā un “garšīgā” veidā iepazīstināja ar biškopja profesiju, stāstīja par ikdienā veicamajiem pienākumiem, bišu dzīvi un medus tapšanu. Uzskatei trauciņā bija atnesusi bites. Noslēgumā visus cienāja ar saldo medu. “Jautājumu un atbilžu” sadaļā skolēni uzrādīja lieliskas zināšanas par dzirdēto un redzēto. 2. klases skolotāja Marina Dišereite un skolēni saka mīļu paldies Ivetai Pimčonokai par atsaucību un  interesanto nodarbību.

            3. klasē tika novadīta nodarbība “Man ir ideja, un es to varu īstenot”. Viss sākas no mazumiņa, pašiem no sevis, tādēļ klasē radās daudz un dažādas idejas, kā pilnveidot un attīstīt savu klases telpu, lai tajā būti patīkamāk mācīties un gūt jaunas zināšanas. Skolēni tika iepazīstināti ar idejas radīšanas procesu no nulles līdz pirmajam prototipam, veicinot sadarbības prasmes, radošumu un problēmas risināšanas prasmes, kā arī spēju strādāt ar ierobežotiem resursiem un laiku. Izvērtējot visas idejas, skolēni nolēma klasē veidot atpūtas stūrīti. Tā 3. klases skolēni katru dienu aktīvi  darbojās un pilnveidoja savas karjeras prasmes.

4. klases skolēni no Karjeras nedēļas pasākumiem ar prieku atceras tikšanos ar jauno talantīgo dziedātāju Beāti Zviedri.

Savukārt pie 5. un 6. klases skolēniem ciemos ieradās ugunsdzēsēja profesijas pārstāvis Edgars Praličs. Skolēni jau iepriekš bija sagatavojuši jautājumus, bet to netrūka arī klātienē. Ugunsdzēsējs pastāstīja gan par sava darba pieredzi, gan izglītību un prasmēm, kas nepieciešamas šajā darbā, kā arī izglītoja skolēnus ugunsdrošības jautājumos. Skolēni klausījās ar lielu interesi un priecājās par iespēju uzmērīt ķiveri. Bija arī iespēja iejusties šīs profesijas pārstāvja lomā, pielaikojot visu ugunsdzēsēja formu, ko labprāt izmantoja Andris no 6. klases. Skolēni arī dalījās gūtajos iespaidos. Raiens Perfiševs raksta: “Lai kļūtu par ugunsdzēsēju, jābūt fiziski, emocionāli gatavamun drosmīgam. Vienmēr jābūt gatavam un jāspēj uzvilkt aizsargtērpu pāris sekundēs. Jābūt ārkārtīgi uzmanīgam. Man patika piemērīt ugunsdzēsēja ķiveri.” Patrīcija Anna Rone: “Man patika ugunsdzēsēja formastērps. Tas izskatījās ļoti labs! Es uzzināju, cik vienā grupā ir dalībnieku, ko un apmēram cik bieži ir jādzēš ugunsgrēki katrā gadalaikā.”

7. klase audzināšanas stundā iepazinās ar dažādām profesijām, to kopīgajām un bezgala atšķirīgajām iezīmēm, veica testus, lai noskaidrotu, kura profesija nākotnē ir vispiemērotākā katra skolēna interesēm un personībai.

8. klase  veidoja profesijas apraksta izveides anketu par savu sapņu profesiju, un 2. novembrī notika iepazīšanās ar arhitekta un kuģa bocmaņa profesiju.

9. klases skolēni devās uz Rīgu, uz centru “Common Ground”, kur piedalījās izglītības projektā “RIBOCA Repository of Knowledge”. Projekts piedāvāja skolēniem darboties meistarklasē „Māksla+Zinātne”, kas balstīta laikmetīgo mākslinieku praktiskajā darbībā. Nodarbību  saturs bija veidots ar mērķi uzrunāt skolēnus, kam ir būtiski redzēt saikni starp izglītību un mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem un izprast, kā tiek aktualizēti „tilti” starp mākslu, bioloģiju, fiziku un sociālo zinību mācību jomām.

10. klase karjeras nedēļā audzināšanas stundā izzināja sevi, lai atrastu piemērotāku profesiju, kā arī izpētīja profesiju, kuru šobrīd vēlas savā nākotnē. Analizēja nepieciešamās īpašības, vajadzīgo izglītību un citas prasmes, lai veiksmīgi īstenotu savu mērķi. Līdztekus iepazinās  ar veiksmes stāstiem uzņēmējdarbībā Latvijas laukos, skatoties raidījumu “Zemes stāsti”. Šajā stundā jaunieši guva iedvesmu un ticību tam, ka viņu nākotne ir pašu rokās.

11. klases skolēni, lai pārliecinātos, ka viņu līdzšinējais izvēlētais karjeras virziens ir pareizs un sekmīgs,  audzināšanas  stundā visi veica pašizpētes testu karjeras izvēles nostiprināšanā​​. Pēc tam  paši salīdzināja un analizēja, diskutēja  par  testa piedāvātajiem rezultātiem un izteica savu personīgo viedokli. Būtiski atzīmēt, ka ne visiem tie sakrita ar viņu iecerētās karjeras izveidi, izvēlēto profesiju vai mācībām. Daļa skolēnu 11. klasē ir pietiekami pārliecināti par savu izvirzīto mērķi nākotnes profesijas izvēlē, bet ne visi.  Noslēgumā katrs aizpildīja anketu „Mans karjeras stāsts” un godīgi, esot paši pret sevi, pārdomāja, kā soli pa solim iet uz priekšu, saprast, kur ir mana vieta, ko mainīt un kā neatkāpties no izvēlētā ceļa.

12. klase Karjeras nedēļu iesāka ar ekskursiju uz Valmieras un Smiltenes novadu. Ekskursijas laikā  iepazinās ar daudz ko vērtīgu, bet īpaša tikšanās bija ar kokapstrādes meistaru no Drustu pagasta. Viņš pastāstīja, kā un kāpēc nācies lauksaimnieka profesiju nomainīt, tāpēc tagad viņa hobijs un reizē darbs ir kokapstrāde. Tika apskatīti ļoti daudzi un neparasti koka darbi. Visinteresantākie bija galdi un dažādas virsmas, ko meistars veidojis no kadiķu ripiņām un epoksīda sveķiem,  ļoti interesanti likās arī iededzinātie ornamenti uz dēlīšiem, ko viņš iegūst tikai sev zināmā veidā. Ar interesi meistarā klausījās un darbojās ne tikai zēni, bet arī meitenes, jo visi amati dzīvē noder!

Karjeras nedēļas  pasākumi skolēniem bija lieliska iespēja uzzināt ko jaunu, radoši izpausties un gūt pozitīvas emocijas!

Materiālu apkopoja Maruta Viduce-Ševele