“Būt visam labam par ceļa rādītāju” (R. Blaumanis)

27. janvārī Madlienas vidusskolas skolēni devās uz Ērgļu saieta namu, lai piedalītos pasākumā “Būt visam labam par ceļa rādītāju. R. Blaumanim 160”. Uz sarīkojumu bija ieradušies arī skolēni no Ērgļu vidusskolas, Taurupes pamatskolas, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles. Katra skola bija sagatavojusi vairākus priekšnesumus, kas saistīti ar rakstnieku Rūdolfu Blaumani – dzejoļus, dziesmas, lugu fragmentu iestudējumus. Sākumā visi noskatījās video prezentāciju par Rūdolfa Blaumaņa dzīvi un daiļradi, tad tika rādīti priekšnesumi.

Madlienas vidusskolas 7. klases skolniece Daniela Traine deklamēja dzejoli “Mazās Martas dziesma”, bet klavieru pavadījumu spēlēja 5. klases skolniece Sanija Torbejeva. 9. klases skolēni bija iestudējuši fragmentu no “Skroderdienām Silmačos”. Ābramu spēlēja Artūrs Trūba, Pindacīšu – Kristīne Povha, Tomulīšu – Sofija Rudņika, Bebeni – Laura Leitāne. Skolēni azartiski un jauki atveidoja tēlus un sirsnīgi izspēlēja ainu, kur sievas strīdoties aplej viena otru ar ūdeni. Paldies skolotājām – Justīnei Lindei un Vijai Jēkabsonei – par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus pasākumam.

Noslēgumā bija spēle “Zini vai mini”, kurā vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par rakstnieku Rūdolfu Blaumani, viņa ģimeni, uzrakstītajiem darbiem un dzīves vietām utt. Madlienieši bija viszinošākie, jo veiksmīgi atbildēja uz daudziem jautājumiem.

Mājās atgriezās gandarīti, jo daudz uzzināja par Rūdolfu Blaumani un guva vērtīgu pieredzi, redzot citu skolu audzēkņu priekšnesumus.

Skolotāja Zinta Saulīte