Valodu nedēļa, veltīta Rūdolfam Blaumanim

Šī mācību gada Valodu nedēļa bija veltīta latviešu rakstniekam Rūdolfam Blaumanim, jo viņam 2023. gadā aprit apaļa jubileja – 160 gadi. 28. februārī 1.-4. klašu skolēniem notika radošas darbnīcas. Pie skolotājas Signes Kušnires bija aktivitāte “Velniņi mazgājas”, kurā skolēni tika sadalīti komandās un veidoja plēstas aplikācijas darbus, simboliski atainojot velniņus, kuri ir “nomazgāti” balti jo balti un kļuvuši rātni un paklausīgi. Savukārt pie Ivetas Mežajevas bija muzikāls uzdevums – velniņu pastrādātajiem nedarbu nosaukumiem bija jāizveido ritms, kādā šo tekstu bija arī jāizlasa un jāatrod atbilstošs attēls. Marina Dišereite aicināja salikt pareizā secībā R. Blaumaņa dzejoli “Mazās Martas dziesma”, bet Dana Dātava mudināja uzzīmēt “ātro” ilustrāciju dzejolim “Tālavas taurētājs”, kuru bērni uzmanīgi klausījās.

2. martā skolas aktu zālē notika noslēguma pasākums, kurā piedalījās 5.-9. klašu skolēni. Lai labāk zinātu rakstnieku R. Blaumani, jaunieši ieklausījās viņa dzīvesstāstā, ko pastāstīja skolotāja Zinta Saulīte (bija iecerēta izzinoša video prezentācija, taču tehnoloģijas mūs pievīla). 6. klases skolēni nodziedāja dziesmu ar R. Blaumaņa vārdiem – “Miedziņš”. Jauko un sirsnīgo dzejoli “Mazās Martas dziesma” varējām dzirdēt gan latviešu valodā (deklamēja Daniela Traine, 7.kl.), gan angļu valodā (deklamēja Denīze Nora Dzene, 7.kl.). Skatītāji ar prieku vēroja pasakas “Velniņi” spraigos notikumus, kurus izspēlēja 5. klases skolēni. Patriotisks un populārs ir dzejolis “Tālavas taurētājs”, kuru arī skolēni deklamēja latviešu un angļu valodā. Paldies 8. klases skolēniem – Aināram Kārkliņam un Terēzai Elzai Ronei. Ar patiesu degsmi “Skroderdienu Silmačos” fragmentu izspēlēja 9. klases jaunieši. Pasākuma noslēgumā skolēni minēja senvārdus, kurus rakstnieks izmantojis savos darbos, piemēram, aļogs, burlaka, dagls, kamieši, ķeģis, ūzas.

Pasākums aizritēja sirsnīgā un jaukā noskaņā. Vienīgi žēl, ka šoreiz nevarējām noskatīties video prezentāciju, vārdu spēli un uzdevumus, kuru veikšanai bija nepieciešams projektors. Sagatavoto materiālu skolēni noskatīsies klasēs. Paldies skolotājām, kuras palīdzēja, lai viss izdodos godam, – Zintai Saulītei, Vijai Jēkabsonei, Justīnei Lindei, Dinai Vēzei, Annai Staužai, Ivetai Mežajevai un Marutai Viducei-Ševelei.

Skolotāja Zinta Saulīte