Cilvēku iespējas rūpēties par dabu

Madlienas vidusskolas 4., 5. un 6. klases skolēni mēneša laikā pagatavoja putnu būrīšus. Ceturtdien, 6. aprīlī, tos iekāra kokos. Veicot šo atbildīgo darbu, skolēni bija iemācījušies ticējumus, mīklas un tautasdziesmas. Šobrīd būrīšus ir iespējams apskatīt ozolu birzī. Putnu dienu laikā bija ieradušies meiteņu čaklie vecāki, lai izpalīdzētu skolotājam Andim Bičevskim. Par paveikto liels paldies skolēniem un, protams, viņu vecākiem.

Putni, putni, kur jūs esat?
Neesat ne kokos, ne jokos,
Ne sirdī šajā.
Bet paskat’ tur!
Kas tad tas?
Tas ir strazds,
Melns, ar dzeltenu knābi.
Un tā ir irbe, irbīte.
Ne rāpo tā, ne lido tā.
Bet zvirbulis veiksmīgi pārziemojis un atmodies!

4. klases skolniece Egija Liepiņa

Madlienas vidusskola saka lielu paldies Egijas Liepiņas tētim par sagādātajiem materiāliem un skolotājam Andim Bičevskim par izrādīto iniciatīvu putnu būrīšu izgatavošanā.