Nordplus projekta vizīte Grenlandē

Laikā no 17.04. – 21.04.2023. Grenlandes pilsētā Ilulissatā notika Nordplus projekta Nr. NPJR – 2022/10045 “Sākumskolas skolēnu mācīšana un mācīšanās kustībā un spēlēs” (“Teaching and Learning of primary students by moving and playing”) otrā tikšanās. Projekta pirmā tikšanās notika Madlienas vidusskolā 2022. gada novembrī.

Projekts paredz pieredzes apgūšanu un savas pieredzes popularizēšanu mācību procesā sākumskolā, īpašu vērību pievēršot kustībām un spēlēm gan zināšanu apgūšanas, gan nostiprināšanas gaitā.

Latvijas, Lietuvas, Ilulissatas un Igaunijas partnerskolu skolotāji vadīja atklātās stundas 2.–4. klasēs, iepazīstināja bērnus ar savu valsti, dabu, kultūru. Bez atklātajām stundām notika arī skolotāju mācīšanās no savstarpējās pieredzes, izspēlējot dažādas spēles un kustību aktivitātes, ko piedāvāja katras valsts pedagogi.

Igaunijas kolēģi gan darbā ar skolēniem, gan ar skolotājiem akcentēja IT daudzveidīgu pielietošanu. Lietuvas pedagogi daudz izmantoja laminētu materiālu darba kartes, bet tas prasa lielu materiālu patēriņu. Ilulissatas skola piedāvāja spēles, kas attīsta gan radošumu, gan pirkstu veiklību, kā arī fotografēšanas izmantošanu. Latvija akcentēja komunikāciju ar ķermeņa valodu un mācību rezultāta sasniegšanu ar mazu materiālo resursu izmantošanu. Veiksmīgi izdevās savienot daudzu prasmju (lasīšana, rakstīšana, klausīšanās ar izpratni) apguvi, reflektējot satura izpratni ar ķermeņa valodu. Tā bija vērtīga un interesanta pieredze visu skolu pedagogiem.

Ilulissatas skola ir jauna, moderna, ar plašiem gaiteņiem, ļoti labu IT aprīkojumu un daudzveidīgām iespējām tam pieslēgties no citām viedierīcēm. Klasēs vidēji ir 15 – 22 skolēni. Skolā kopā ap 230 skolēnu. Sākumskolas bērni valodu apguvi sāk ar grenlandiešu un dāņu valodu, bet no otrās klases mācās arī angļu valodu. Katram skolēnam ir mazas planšetes, ko plaši izmanto mācību darbā un arī spēlēm, kaut gan starpbrīžos sēdēšana planšetē maz redzama, jo bērni aktīvi kustas.

Interesanti, ka āra apavus gan skolēni, gan darbinieki un skolas viesi novelk jau ieejas gaitenī un ienes savu klašu ģērbtuvēs. Tas nodrošina ļoti tīras telpas un arī atbilst grenlandiešu filosofijai, ka āram un iekštelpām ir sava aura un tā ir jāizjūt. Bērni staigā zeķēs vai istabas apavos. Skolā kopgalda nav, bērni un skolotāji izmanto savas pusdienu kastītes. Skolotājiem plaša atpūtas telpa, kas var tikt izmantota arī kā lielāku sanāksmju telpa. Skolotāji starpbrīžos nedežurē, to veic daži atbalsta personāla darbinieki.

Varbūt visvairāk mūs Latvijas skolotājus pārsteidza skolas bērni, viņu atvērtība un labestīgā attieksme gan vienam pret otru, gan pret pieaugušajiem. Bez skaļas kliegšanas un grūstīšanās bērni aktīvi iesaistījās viesskolotāju piedāvātajās neparasto stundu aktivitātēs, neaizrādīja savstarpēji uz kļūdām, necentās izcelties un dažādos uzdevumus veica ar tādu pašapzinīgu neatkarību, arī ja tas bija grupas darbs. Apskaužama pietāte pret visu. Varbūt dabas varenība un skaistums māca saprast, ka ir skarbo apstākļu radītās grūtības un citas dzīves vērtības, ko viņi apgūst kopā ar ģimeni, lai atšķirtu būtisko un “neceptos” par ikdienas sīkumiem,  lai spētu priecāties par dabas bagātībām, ko vecāki māca iegūt un racionāli izmantot. Lai priecātos par saules atgriešanos pēc garās polārās ziemas un zaļuma parādīšanos tad, kad mums viss jau pārziedējis, lai justu sevi kā daļu no tā skarbā ziemeļnieciskā skaistuma. Mums, Grenlandes viesiem, peldošie ledāji un aisbergs ir skaists foto mirklis, bet grenlandiešu zvejniekam tā ir problēma, kā tikt ledājiem cauri uz zveju tālākos ūdeņos.

Ja mēs no sava mērenā klimata un mežu zaļuma atbraukušie daudzkārt uzdevām jautājumu, kā var tur dzīvot, tad atbilde bija nepārprotama – mēs nevarētu dzīvot citur, jo, daudzās paaudzēs dzīvodami Grenlandē, pazīstam dabu un protam ar to sadzīvot un gūt tās bagātību, un saskatīt skaistumu. Varbūt tas ir īstais dzimtās vietas patriotisms, kas izpaužas darbos un attiecībās ikdienā, jo bez tā Grenlandē laikam dzīvot nevar.

Ligita Ridūze – Nordplus projekta koordinatore