9. klases izlaidums

22. jūnijā apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu saņēma 23 fantastiski skolēni, kuri ar savām zināšanām un darbu ir spodrinājuši Madlienas vidusskolas vārdu gan vietējā, gan valsts, gan starptautiskā mērogā.

Cilvēka dzīve tiek vērtēta nevis pēc garuma, bet pēc satura. Tāpēc, lai jūs augtu un gūtu panākumus, jums jāvelta savam darbam vislielākā uzmanība un jāiet mazliet laikam pa priekšu. Virsotnes sasniedz tie, kuri izdara ne tikai prasīto, bet paveic vairāk! Lai jums izdodas!

Mums ir bijuši labi rezultāti olimpiādēs, dažāda mēroga konkursos, sporta sacensībās, ZZ Čempionātos. Mēs esam iekopuši un izveidojuši paši savu kalnu ar koka kāpnēm ceļā uz estrādi, iekārtojuši skatu laukumiņu ar spēļu galdu, esam devuši krāsainu ietērpu tiltiņa margām ceļā uz skolu. Mums ir savi stādītie koki, burvīgās ziedu kastes. Mums ir savi dziedošie putni, pat pūčulēni.

Es lepojos ar jums, mani mīļie absolventi! Jūs man esat laimīgā loze Madlienas vidusskolā. Mēs esam vienota komanda, kas spējīga stāties pretī visiem šķēršļiem. Jūs esat talantīgi, atsaucīgi, atbildīgi, jautri, draudzīgi un mīļi! Mūs vieno kopīgs darbs, kopīga atpūta, prieki un uzvaras!

Paldies absolventu vecākiem par domās, vārdos un darbos pausto atbalstu! Paldies, ka jūsu bērni ir tieši tik neatkārtojami, kādi tie ir!

Ligita Ridūze – 9. klases audzinātāja