Elektrodrošības apmācība

Mūsu skolā katra mācību gada ieskaņā stāstām un atgādinām skolēniem par elektrodrošību un, pieaicinot uzņēmuma “Sadales tīkli” laipno komunikācijas speciālisti Ingu Tilhenu, 20. oktobrī – starpsemestra noslēgumā – organizējām kārtējo elektrodrošības apmācību visām klasēm. Tā bija lekcija, kurā jaunāko klašu skolēni uzzināja elektrodrošības ABC, savukārt lielākie skolēni atsvaidzināja jau līdzšinējās zināšanas par rīcību attiecīgās situācijās, apstākļos un gadījumos.

Elektrība ir mūsu draugs – bet tikai tad, ja paši esam īpaši uzmanīgi!