EP Vēstnieku skolu jaunais mācību gads ir uzsākts!

Rudens brīvdienu pirmajā dienā, 23. oktobrī, Madlienas vidusskolas EP vēstnieku skolas pārstāvji – Ieva Kārkliņa, Linda Kalniņa, Sofija Rudņika un skolotāja Ligita Ridūze – devās uz Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu 2023./2024. mācību gada atklāšanas pasākumu, kas norisinājās Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā.

Paneļdiskusijā “Es un Eiropas vēlēšanas” tikāmies ar Eiropas Parlamenta deputātiem Daci Melbārdi un Ivaru Ijabu. Sarunu gaitā uzzinājām, kā viņi kļuva par Eiropas Parlamenta deputātiem, kā bija pirmo reizi balotēties vēlēšanās un kā mēs – jaunieši – paši varam sasniegt Eiropas Parlamentu. Manuprāt, interesantākais jautājums bija, vai vajag ieviest obligātas vēlēšanas, kā arī mūsu Ievas jautājums, kā deputāti tiek galā ar negatīvo kritiku internetā un kas ir viņu motivācija doties tālāk.

EP vēstnieku skolas programmas vadītāja Jolanta Bogustova un eksperte prof. Žaneta Ozoliņa iepazīstināja ar veicamajiem darbiem šajā mācību gadā, kad, balstoties uz parlamentārās demokrātijas ciklā iegūtajām zināšanām, veiksim izsvērtas un argumentētas izvēles, balsojot Eiropas vēlēšanās 2004. gada 8. jūnijā.

Viens no 2023./2024.m.g. uzdevumiem ir izstrādāt un piedāvāt politiķiem stratēģijas, kas mainītu situāciju. Jaunieši paši veidos stratēģijas Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem saziņai ar tik svarīgo sabiedrības grupu, kuras rokās ir Latvijas un Eiropas demokrātijas nākotne. Ar šī radošā uzdevuma palīdzību:

  1. nostiprināsim iegūtās zināšanas par parlamentāro demokrātiju un līdzdalību;
  2. gatavosimies Eiropas vēlēšanām, padziļinot zināšanas par Eiropas Savienības darbību un politikām;
  3. apgūsim praktiskas iemaņas stratēģijas izstrādē;
  4. gatavosim vēstījumus un radīsim idejas, kuras topošie EP deputāti varētu izmantot savās priekšvēlēšanu kampaņās un tālākajā darbībā.

Tāpēc ar jauniešiem atklāšanas pasākumā runāja ZPD komisijas locekle Sigita Struberga, kura stāstīja par jaunumiem skolēnu zinātnisko darbu izstrādē.

Pēc gardās pusdienu zupas bija interaktīva un dinamiska vēstnieku tikšanās ar izciliem ekspertiem, kas palīdzēja izprast komunikācijas stratēģiju izstrādes būtību, izzināt ES dažādo politiku novitātes un iepazīt jaunos līderus. Mēs varējām darboties septiņās iedvesmas stacijās, tiekoties ar Sabiedrisko attiecību aģentūras LEAD stratēģisko konsultanti un LU lektori Ingu Latkovsku, Rīgas domes Zīmola un dizaina nodaļas vadītāju, radošo direktori Dārtu Apsīti, Klimata un enerģētikas ministrijas Enerģētikas tirgus departamenta direktoru Gunāru Valdmani, Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības un nodarbinātības ekspertu, LR raidījuma “Digitālās brokastis” vadītāju Rihardu Blesi, NATO Stratēģiskās komunikācijas izglītības centra (Stratcom) vecāko ekspertu Tomasu Pildegoviču, Eiropas kopienas mesesamkopa.eu programmas līderiem Anci Mālkalni, Anastasiju Komaihu, Daniēlu Zeltiņu, kluba “Māja” viceprezidenti ārlietās Patrīciju Kleinbergu. 

Skolotāji noklausījās EP Vēstnieku skolas programmas ekspertes Žanetas Ozoliņas lekciju “Eiropas politika – ar ko sākt un kā ieinteresēt jauniešus?”. 

Pasākumā bija pieejams foto stūrītis, bija arī iespēja piedalīties loterijā. Paldies pasākuma organizatoriem, jo mums, jauniešiem, radās vēl lielāka motivācija darboties programmā un doties uz savu mērķi.

Sofija Rudņika – EP Vēstnieku skolas dalībniece, Ligita Ridūze – EP Vēstnieku skolas koordinatore