Ogres novada EP Vēstnieku skolu salidojums

31. oktobrī Madlienas vidusskolā norisinājās “Ogres novada EP Vēstnieku skolu salidojums” projekta “R.A.D.I. Ogres novadam” ietvaros. Projekta mērķis – veicināt jauniešu pilsonisko aktivitāti un radošu līdzdalību sabiedriski nozīmīgā izglītojošā pasākumā, lai paplašinātu dalībnieku zināšanas par ES, stiprinātu sadarbības prasmes starp Ogres novada jauniešiem un attīstītu izpratni par Eiropas vērtībām.

Tā kā šajā rudenī aprit 5 gadi, kopš Madlienas vidusskola piedalās EP Vēstnieku skolu programmā, tad pasākumu rīkojām par godu savai jubilejai. Uzaicinājām Ikšķiles vidusskolas un E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vēstniekus, lai kopā izglītotos, atzīmētu šo notikumu un izveidotu ciešākas sadarbības saiknes starp novada jauniešiem.          

Pēc direktora Edgara Viņķa uzrunas notika ekskursija pa skolu, kuru vadīja Justīne un Ieva. Saprotams, ka kā lepnumu izrādījām jaunās, izremontētās EP vēstnieku telpas. Viesi bija patīkami pārsteigti par paveikto, kā arī priecājās, ka mums ir savs stūrītis, kur darboties neformālā gaisotnē.

EP Vēstnieku skolu ekspertes prof. Žanetas Ozoliņas vadībā sadalījāmies dažādās grupās un diskutējām par to, ko mums nozīmē Eiropas Savienība un ko mēs kā potenciālie deputāti vēlētos mainīt. Apkopojām visu komandu viedokļus un izveidojām kopīgu plakātu.

Pēc gardajām pusdienām katra novada Vēstnieku skola iepazīstināja ar savu paveikto darbu, sasniegumiem, ieguvumiem Vēstnieku programmā. Prezentācijas bija interesantas, jo varējām uzzināt, kā strādā kaimiņu skolās.

Tad sekoja interaktīvās darbnīcas. Sadalījāmies četrās grupās. Katrai grupai bija jāveic uzdevumi 4 kontrolpunktos. Laiks katrā vietā bija 10 minūtes.

  1. Izveidot kopīgu komandas nosaukumu vai plakātu.
  2. Eiropas kaleidoskops, kur bija jāsaliek pa ES valstīm ievērojamas vietas, personas, fakti, uzņēmumi, nacionālie simboli u.c. Šī bija vissarežģītākā darbnīca, jo prasīja labu erudīciju.
  3. Komandai kopīgi jāsaliek milzīga Eiropas kartes puzle (81 daļa), kas izklausās daudz vienkāršāk, nekā tas bija patiesībā.
  4. Izveidot īsu video sveicienu Madlienas vidusskolas EP VS 5 gadu jubilejā.

Komandu aktivitātes noteikti bija visu favorītes, jo varēja just, ka jaunieši savā starpā kļūst vēl draudzīgāki un atvērtāki. Spēlējām arī izglītojošu spēli Kahoot! par Eiropas Savienību. Pasākumu noslēdzām ar iepriekš sagatavotu mājas darbu – katras komandas priekšnesumu, atveidojot kādu no Eirovīzijā uzvarējušajām dziesmām (popiela).

Kopumā pasākums bija izdevies, labāks, nekā cerēts. Ilgi gatavojāmies, dalījām darbus, domājām aktivitātes un dekorējām zāli. Mums ir liels prieks par to, cik atsaucīgas un draudzīgas ir mūsu novada vēstnieku skolas! Liels paldies Ikšķiles un Lielvārdes vidusskolu vēstniekiem par dalību mūsu organizētajā pasākumā. Milzīgs PALDIES mūsu pašu vēstniekiem par ļoti aktīvo dalību šī pasākuma organizēšanā un vadīšanā!

Ieva Rābe – Madlienas vidusskolas Vēstnieku programmas dalībniece