Lāpu gājiens par godu Lāčplēša dienai

Ir 10. novembra rīts. Madlienas vidusskola piemin Lāčplēša dienu. Skolas pagalmu rotā sarkanbaltsarkani karodziņi, degošas lāpas un svecītes. Lāpu ugunis skaisti plīvo vējā. Mēs, 7. klases skolēni, ejam ar Latvijas karodziņiem. Tas ir ļoti skaisti, redzot, kā lāpas saplūst ar sarkanbaltsarkanajiem karodziņiem.

Lāpu gājiens uz Madlienas kapiem ir nozīmīgs brīdis. Tā notiek katru gadu, visi skolēni un klašu audzinātāji dodas uz pieminekli “Tev mūžam dzīvot, Latvija”, lai pieminētu Latvijas brīvības cīnītājus. Mēs neaizmirsīsim to, ka 1919. gadā daudzi latviešu karavīri krita, lai uzveiktu Bermonta karaspēku un tēvzeme būtu brīva no ienaidnieka.

Ir svarīgi atcerēties un godināt karā kritušos, noliekot svecītes, ziedus, deklamējot dzeju un dziedot patriotiskas dziesmas. Latvija, tu esi mana tēvzeme – zeme, kurā dzimu, dzīvoju un kuru nekad nepametīšu. Tu esi mans gods un lepnums. Valsts, kas dod spēku. Zeme, kuras dēļ vērts liet asinis. Es ar tevi, Latvija, ļoti lepojos.

Helēna Pluģe,7.kl.