Starptautiskais loģiskās domāšanas konkurss “Bebr[a]s”

Novembra mēnesī 4.–12. klašu skolēni piedalījās starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā “Bebr[a]s”. Tas ir pasaulē lielākais informātikas un loģiskās domāšanas izaicinājums. Konkursa “Bebr[a]s” mērķis ir veicināt skolēnu interesi par datorzinātnēm un iepazīstināt ar algoritmiskās domāšanas principiem. Digitālās prasmes, izpratne par tehnoloģiju darbību, loģiskā un algoritmiskā domāšana – visām šīm prasmēm ir aizvien būtiskāka nozīme mūsdienu darba tirgū. Tieši tāpēc šo prasmju un zināšanu attīstīšana skolēnos ir būtisks ilgtermiņa ieguldījums.

Šis konkurss dod skolēniem lielisku iespēju pārbaudīt sevi. To izmantoja arī daudzi Madlienas vidusskolas skolēni.

Labākie rezultāti: Ernests Žegods; Kārlis Kristers Ronis; Laura Lamberte un Eduards Ungurs – 4. klase, Zane Tumane; Elīna Zariņa; Jolanta Folkmane, Armands Juodžonits; Egija Liepiņa; Katrīna Kārkliņa un Evelīna Gramoļina – 5. klase; Līga Irbīte – 6. klase, Deina Valnere; Viktorija Rudņika; Raiens Perfiševs un Džulians Beļinskis – 7. klase; Terēza Elza Rone – 9 klase; Linda Kalniņa; Evelīna Tirzmaliete un Elīza Tirzmaliete – 10. klase, Justs Liepiņš; Santa Streile; Mareks Laizāns un Sandija Tobiase – 11. klase,  Rinalds Gradovskis – 12. klase.

Paldies visiem skolēniem, kuri izkāpa no savas komforta zonas un pārbaudīja sevi netradicionālos uzdevumos!

Ligita Ridūze – matemātikas un datorikas skolotāja