Ziemsvētku vecītis Harijs no Somijas Madlienas vidusskolā

4. decembrī Madlienas vidusskolā tradicionāli viesojās Ziemsvētku vecītis Harijs un Rūķis Lass no Somijas, atvezdami  ne tikai dāvanas – siltas zeķītes, cepurītes un cimdiņus mūsu sākumskolas skolēniem, bet arī sniedzot mīļumu, gandarījumu, labus vārdus un prieku mums visiem, arī pieaugušajiem, vēstot, cik ļoti viņiem patīk katru gadu pie mums ierasties un vienmēr pārliecināties par īpašo atmosfēru, kāda valda mūsu skolā, redzot tik daudz pieklājīgus, labi audzinātus, smaidīgus, drošus un muzikālus bērnus. Pateicamies no sirds par labestību un vērtīgajām dāvanām, ko saņemam no dāsnajiem somu draugiem. Lielu paldies par šo ilggadējo draudzību ar Somiju sakām bijušajai direktorei Aldai Karasevai, kura ar savu klātbūtni katrā tikšanās reizē ir kopā ar mums, paldies arī mūsu direktoram, un kā jauks pārsteigums šogad bija arī  Madlienas pagasta pārvaldes vadītājas Ingas Elmes līdzdalība sirsnīgā Ziemsvētku ieskandināšanā mūsu skolā.