Grāmata – mans draugs un palīgs

“Ja es būtu grāmata,
Man patiktu, ja katra bērna brīnumistabā
Man allaž būtu vieta!”
(Ž.A.Letija)

3. klases skolēni, tuvojoties Dzimtās valodas dienai, tikās ar mūsu skolas bijušo skolotāju un grāmatas “Tilts pāri gadiem – Madliena” autori Rasmu Vērpēju. Tikšanās laikā bērni uzzināja grāmatas tapšanas ceļu, kā arī iepazinās ar tās vēstījumu – Madlienas pagasta vēsturi. Ar interesi klausījās un skatījās prezentāciju par notikumiem, kas norisinājušies pirms daudziem gadiem un arī ne tik sen mūsu dzimtajā Madlienā.

Sirsnīgs paldies Rasmai Vērpējai par izglītojošo nodarbību, prieks, ka skolotāja atsaucās aicinājumam un atnāca pie mums ciemos, tādējādi bagātinot skolas ikdienu. Paldies arī 3. klases skolēniem, kuri labprāt padziļina savas zināšanas, piedaloties dažādos konkursos un aktivitātēs. Neizpaliek arī balvas, kā, piemēram, Latviešu valodas aģentūras konkursā par uzvarētāja titulu saņēmām balvā spēli “Pasaules dzīvnieki”, bet par aktīvu dalību Ziemeļvalstu Literatūras nedēļā – pateicību.

Lai lasītprieks un rakstītprieks dzimtajā valodā!

3. klases skolotāja Marina Dišereite