Valodu nedēļa, veltīta Ojāram Vācietim

No 26. februāra līdz 1. martam skolā norisinājās Valodu nedēļas pasākumi, kas bija veltīti dzejniekam Ojāram Vācietim. Sākumskolas skolēni iepazina rakstnieka biogrāfiju, viņa darbus bērniem, lasīja tos, veica dažādus uzdevumus un ilustrēja dzejoļus. 29. februārī skolas aktu zālē notika koncerts, kurā 1. līdz 3. klašu skolēni izdziedāja astoņas dziesmas, kuru vārdu autors ir Ojārs Vācietis. Muzikālajam pasākumam bērniem palīdzēja sagatavoties skolotāja Iveta Mežajeva.

4.–12. klašu skolēni latviešu valodas stundās iepazina O. Vācieša personību, gatavojās noslēguma pasākumam, mācoties dzejoļus un atveidojot tos teatrāli. 8. klases skolēni skolotājas Justīnes Lindes vadībā iepazina gadalaikus O. Vācieša dzejā, tos analizēja un veidoja kolāžas, kā arī aizvadīja stundu bibliotēkā, veicot uzdevumus saistībā ar rakstnieku. 9. līdz 11. klašu skolēni vienā no literatūras stundām devās uz bibliotēku, lai veiktu grupu darbu – gan saliekot puzli (mandalas), gan iepazīstot O. Vācieša grāmatas, gan sakārtojot dzeju, kurai izlaisti vārdi, gan iepazīstot dzejnieka dzīvesgājumu, gan zīmējot un mākslinieciski veidojot burtus O un V. Grupu darbu organizēja un vadīja skolotājas Zinta Saulīte, Ilze Smilškalne, kā arī piepalīdzēja Maruta Viduce-Ševele.

Angļu un krievu valodas stundās tika iepazīti O. Vācieša teksti un veikti tulkojumi. Īpaši jauka darbošanās notika pie angļu valodas skolotājas Kristīnes Zobenas, kura mācību stundas vairāk veltīja O. Vācieša laikabiedram un tikpat radošai un darbīgai personībai – Imantam Ziedonim. 4., 5. klašu skolēni, darbojoties grupās, lasīja rakstnieka pasakas latviešu valodā un mēģināja tulkojuma tekstu salikt pareizā secībā, tad kopīgi izveidot ilustrācijas. 7., 8. klašu skolēni skatījās un analizēja filmu “Dzirnakmeņi”, iepazinās ar epifānijām, analizēja tulkojumu un iejutās tulkotāja lomā.

Mūzikas stundās pie skolotājas Ivetas Mežajevas tika dziedātas dziesmas, kuru vārdu autors ir Ojārs Vācietis, bet vizuālās mākslas stundās, kuras vada skolotāja Sanita Kovaļkova, skolēni zīmēja mandalas, iedvesmojoties no O. Vācieša muzeja atsūtītajām dzejnieka zīmētajām mandalām. Sanāca tiešām jauki un brīnišķīgi mākslas darbi, kuri aplūkojami bibliotēkā.

4. martā notika Valodu nedēļas noslēguma pasākums “Ojārs Vācietis. Daba”. To vadīja 12. klases skolēni – Loreta Ozola un Māris Jansons, iepazīstinot ar dzejnieka dzīvesgājumu. Vairākas klases izpildīja dziesmas ar O. Vācieša vārdiem. 4. klase, iepazīstinot ar savu radošo jaunrades darbu, nodziedāja dziesmu “Sēnes”. 5. klase izpildīja dziesmu “Akmenī” (mūzikas autors A. Slobožaņins). Savukārt dziesmu “Kaut ko klusiņām” dziedāja 7. klase (mūzikas autors Lauris Valters) un 9. klase (mūzikas autore Santa Zapacka). Pasākumā skatītāji tika iepazīstināti arī ar O. Vācieša dzejoļiem gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā. Dzejoli “Silvija ar dzeltenu balonu” deklamēja Ainārs Kārkliņš (latviski), Viktorija Rudņika (krieviski), Sandija Liepa un Lelde Damroze (angliski), bet “Nāc, aklais” – Terēza Elza Rone (latviski), Megija Cinīte (krieviski), Liene Šķēla un Heidija Rimša (angliski). Savukārt O. Vācieša dzejolis “Sapnis” tika atveidots teatrāli (7. klase). Noslēgumā notika viktorīna “O. Vācieša dzimšanas diena”, kuru vadīja 8. klase. Skolēnus pasākumam sagatavoja skolotājas – Iveta Mežajeva, Zinta Saulīte, Vija Jēkabsone, Justīne Linde un Maira Asare.

Paldies visiem, kuri piedalījās Valodu nedēļas organizēšanā un aktīvi iesaistīja skolēnus dažādu uzdevumu veikšanā. Ojārs Vācietis ir viens no lielākajiem un talantīgākajiem latviešu dzejniekiem, tāpēc ik pa laikam ir vērts vairāk, dziļāk un radošāk ieskatīties mūsu dižgara atstātajā daiļrades mantojumā un to popularizēt. Paldies arī Ojāra Vācieša muzejam par sadarbību un atsūtītajiem materiāliem.

Skolotāja Zinta Saulīte