Angļu valodas konkurss “Unlock the English code”

18. aprīlī Ogres Valsts ģimnāzijā notika ikgadējais Ogres novada angļu valodas konkurss 6. klasēm “Unlock the English code”, kas tiek organizēts ar mērķi veicināt izglītojamo interesi par svešvalodām, sadarbību grupu darbā, izglītojamo zināšanu un prasmju pilnveidi un novērtēšanu angļu valodā, kā arī lai pilnveidotu saskarsmes kultūru. “Unlock the English code” tiek organizēta kā skolu komandu sacensība, kurā piedalās viena komanda no skolas 3-5 cilvēku sastāvā.

Šogad Madlienas vidusskolas 6. klasi pārstāvēja komanda “Liena”, kuras sastāvā bija Līga Irbīte, Sanija Torbejeva, Evelīna Nika Dombrovska, Elizabete Mača, Anete Birkenfelde.

Konkurss tika organizēts, klasēm darbojoties 14 uzdevumu stacijās, katrā no tām atrodoties 8 minūtes un šajā laikā mēģinot izpildīt konkrētās darba stacijas uzdevumu. Uzdevumi bija ļoti daudzveidīgi: gan burtošana, gan vārdu skaidrošanas spēle Alias angļu valodā, gan “skrienošais” diktāts, kad viens no dalībniekiem skrēja lasīt tekstu un pēc tam diktēja pārējiem, arī dažādu pasaulē zināmu vietu atpazīšana un citi ar angļu valodu saistīti uzdevumi. 

Paldies meitenēm par drosmi mesties nezināmajā un azartisko dalību konkursā! 

Angļu valodas skolotāja Kristīne Zobena